VRANCEA LITERARĂ. ANTOLOGIA SCRIITORILOR VRÂNCENI (VOLUMUL II)

0
1103


Editura „Salonul literar” este una dintre cele mai prestigioase ale județului Vrancea pentru că aici își publică, în majoritatea lor, cărțile, vrâncenii cu state grele pe „ogoarele” literaturii naționale, dar și debutanți cu volume care promit.
Acum câteva zile, profesorul Culiță Ioan UȘURELU, directorul acestei edituri, a tipărit al doilea volum al Antologiei Scriitorilor Vrânceni, cu 101 autori incluși, după ce anul trecut a scris primul volum în care au fost prezentați 86 de autori. De menționat este faptul că la fiecare scriitor aflat în această carte i s-a prezentat biografia, i s-au nominalizat titlurile apărute și anumite referințe critice, la care s-au adăugat fragmente edificatoare din tot ce a scris respectivul. În plus, apare și un comentariu oficial sau de suflet al coordonatorului ediției, scriitorul C.I.Ușurelu.
         Ni se pare interesant că astăzi, când sunt „măturați” din manualele școlare și din revistele literare cei mai importanți scriitori români și sunt înlocuiți cu unele „fufe” ce-și spun vedete, un vrâncean, printr-o muncă uriașă de documentare, prin selecția timp de un an sau mai mulți-uneori- a unui material care se găsește atât de greu, încearcă să ne demonstreze că în Vrancea au  fost și sunt valori. Poate unii „critici” (făcuți la apelul de seară) vor afirma, cu obrăznicia caracteristică, lipsa de importanță a unei Antologii, care, în închipuirea lor, nu este decât o înșiruire de date și nume neconvingătoare. Iar unii vor spune simplu: cui prodest? Oare să nu folosească nimănui? Aș spune, și examenele sau premiile multor adolescenți și tineri o confirmă, că astfel de cărți sunt necesare pentru cei care doresc să știe cine a creat literatură adevărată în Vrancea.
    Să remarcăm doar câteva nume, pe care le aflăm în volum: Varlaam, Duiliu Zamfirescu, Simion Mehedinți, Mihail Steriade, I. M. Rașcu, Marin Simionescu (fiul arendașului-prototip Tănase Scatiu),V-le Èširoiu, Cincinat Pavelescu, Hortensia Papadat Bengescu, C.C.Giurescu, Ion Diaconu, Ernst Bernea, Adolf Căpățână (primar de Panciu). Sau cei contemporani cu noi: Petrache Dima, Maria Platon, Alecu C. Croitoru, C-tin Frosin, Ion Cristoiu, Liliana Angheluță, Liliana Enache,  Nicolae Sandu (Gugești), Ion Baciu (Tulnici), Andrei Grăjdeanu (Iași),
C-tin Coroiu (Iași), Al. Deșliu etc.
         Scoțând din uitare asemenea personalități, Antologia se dovedește a fi o păstrătoare fidelă a valorilor Vrancei de-a lungul timpului, îndemnând pe cei din viitor să continue cele începute de înaintași, ba chiar să-i întreacă atât în profunzime, cât și în numărul de opere literare consistente și perene…Fiecare vrâncean ar trebui să aibă în casă o asemenea carte-monument.

                                                                                                          Ana IANCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here