Angajatorii care nu încadrează persoane cu handicap, obligați să plătească dublu către bugetul de stat

0
1803


Începând cu luna viitoare (septembrie 2017), autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, și nu angajează persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, vor plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
    Mai mult, în scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, autoritățile și instituțiile publice și persoanele juridice publice au obligația organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică. Fac excepție de la prevederi instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
    Acestea sunt prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2017 care modifică Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit acestei legi, persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale și capacității de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisia de evaluare de la nivel județean. În sensul respectivului act normativ și numai în contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înțelege și persoana invalidă gradul III.
    Până la apariția Ordonanței care modifică Legea nr. 448/2006, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajau persoane cu handicap aveau obligația de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând doar 50% din salariul minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. În caz că nu plăteau această sumă, aceștia aveau posibilitatea de a achiziționa produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată.
    OUG nr. 60/2017 a eliminat, însă, posibilitatea angajatorilor de a opta pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unitățile protejate autorizate.

Măsuri obligatorii pentru angajarea persoanelor cu handicap

    Persoanele cu handicap au dreptul legiferat să li se creeze toate condițiile pentru a-și alege și exercita profesia, meseria sau ocupația, pentru a dobândi și menține un loc de muncă, precum și pentru a promova profesional. Potrivit Legii nr. 448/2006, în realizarea acestor drepturi autoritățile publice au obligația să ia o serie de măsuri, printre care: să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv și accesibil persoanelor cu handicap; să creeze condițiile și serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să poată alege forma de conversie/ reconversie profesională și locul de muncă, în conformitate cu potențialul ei funcțional; să înființeze și să susțină complexe de servicii, formate din unități protejate autorizate și locuințe protejate; să inițieze și să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării și păstrării în muncă a persoanelor cu handicap; să acorde sprijin pentru organizarea unei piețe de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap; să diversifice și să susțină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap și familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată și altele asemenea;
să promoveze serviciile de mediere pe piața muncii a persoanelor cu handicap;
să realizeze/ actualizeze permanent baza de date, pentru evidențierea ofertei de muncă din rândul persoanelor cu handicap.
    De asemenea, autoritățile publice au obligația: să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea creșterii gradului de conștientizare/ sensibilizare a comunității cu privire la potențialul, abilitățile și contribuția persoanelor cu handicap la piața muncii; să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe și proiecte având ca obiectiv creșterea gradului de ocupare; să inițieze și să susțină campanii de sensibilizare și conștientizare a angajatorilor asupra abilităților persoanelor cu handicap; să inițieze programe specifice care stimulează creșterea participării pe piața muncii a forței de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune socială.
    Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează fie pe piața liberă a muncii, fie la domiciliu sau în forme protejate. Forma protejată de angajare în muncă poate fi loc de muncă protejat sau unitate protejată autorizată.
    Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de transportul la și de la domiciliu al materiilor prime și materialelor necesare în activitate, precum și al produselor finite realizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here