Mii de cereri pentru bilete de tratament depuse în fiecare lună de vară, la Casa Județeană de Pensii Vrancea

0
1101


Pensionarii și asigurații vrânceni preferă să-și caute de sănătate în lunile de vară, astfel încât depun mii de cereri pentru această perioadă la Casa Județeană de Pensii (CJP) Vrancea, cereri care, din păcate, nu pot fi onorate în totalitate. „Lunile de vară sunt cele mai solicitate de către asigurații sistemului public de pensii, aceștia depunând în jur de 3000 de cereri pe lună pentru bilete de tratament, raportul fiind disproporționat cu numărul de bilete de tratament alocate județului nostru de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Spre exemplu, pentru luna iulie s-au depus 3000 de cereri în stațiunile balneoclimaterice, iar CNPP a alocat un număr de 650 de bilete, spre deosebire de luna mai a.c., în care s-au înregistrat un număr de 500 de cereri pentru stațiuni, iar CNPP a alocat bilete pentru toate aceste solicitări. Având în vedere aceste lucruri, recomandăm asiguraților sistemului public de pensii să depună cereri pentru bilete de tratament și în celelalte luni ale anului, nu doar în cele de vară, în vederea efectuării tratamentelor baleno-climaterice atât de necesare sănătății”, a declarat Monica Moldovan, purtătorul de cuvânt al CJP Vrancea.
    De la începutul acestui an și până la ora actuală, s-au depus 5276 de cereri de acordare a biletelor de tratament la CJP Vrancea, însă instituției i-au fost alocate pentru aceeași perioadă de timp doar 2031 de bilete, din care s-au vândut 1834. Stațiunile de tratament balnear pentru care s-au valorificat aceste bilete au fost: Amara, Bălțătești, Căciulata, Covasna, Lacu Sărat, Eforie Nord, Felix, Herculane, Mangalia, Neptun, Olănești, Nicolina, Pucioasa, Sărata Monteoru, Sovata, Slănic Moldova, Slănic Prahova, Târgu Ocna, Techirghiol, Tușnad și Vatra Dornei. „În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Conform criterilor de acordare a biletelor de tratament balnear, pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear”, a precizat Monica Moldovan.
    În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. De asemenea, persoanele care beneficiază de drepturi de pensie și de drepturi salariale, vor plăti 50% din cuantumul brut al pensiei cumulat cu salariul, dar nu mai mult de prețul integral al biletului.
    În cazul salariaților, cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului în situația în care veniturile salariale brute se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie (3131 lei), și 100% din prețul biletului în situația în care veniturile salariale brute se situează peste cuantumul salariului mediu brut pe economie.
    În cazul beneficiarilor de indemnizații de șomaj cuantumul contribuției este de 50% din cuantumul indemnizației de șomaj stabilită conform legii, iar în condițiile în care aceștia realizează și alte venituri de natură salarială, cuantumul contribuției este de 50% din cunatumul indemnizației și din câștigul brut realizat din salariu.

Cine beneficiază de bilete de tratament gratuite

    Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maxim 15% din totalul numărului de bilete contractate și repartizate.
Beneficiarii biletelor de tratament balnear acordate gratuit sunt: pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă, stabilită în temeiul dispozițiilor OUG nr. 214/1999; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor OUG nr. 105/199 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile IOVR; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art.22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin HG nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu radioactiv – zonele I și II de expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum și la conservarea și închiderea perimetrelor miniere.

Documente necesare pentru obținerea unui bilet

    Pentru obținerea unui bilet de tratament într-o stațiune balneoclimaterică, solicitanții trebuie să depună la CJP Vrancea, următoarele documente: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie); biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).
    Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuției în următoarele situații: atunci când titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamități sau urgențe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie); atunci când din motive personale, se renunță la bilet, cu anunțarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament; în situația în care, titularul, deși s-a prezentat în stațiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivația scrisă a unității prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportază, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.
Solicitarea de restituire a contribuției poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here