VIDEO : Bilanț pe șase luni la Jandarmeria Vrancea

0
962


Jandarmii vrânceni și-au prezentat, ieri, bilanțul activităților derulate de la începutul anului și până în prezent, acesta fiind prezentat de locotenent colonel Adrian Babiș, împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea. Acesta a prezentat: Problematica gestionării eficiente a ordinii publice la nivelul județului Vrancea de către efectivele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea; Asigurarea ordinii publice și rezultatele obținute de către structurile IJJ Vrancea, în perioada ianuarie – mai 2017.
Scopul acțiunilor întreprinse l-a constituit realizarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de competență teritorială, asigurarea unei capacități optime de acțiune, folosirea eficientă a resurselor umane și materiale aflate la dispoziție în vederea participării la prevenirea și combaterea criminalității și creșterea capacității de intervenție în zona de responsabilitate.
         Acțiunile principale ale IJJ Vrancea în perioada ianuarie – mai 2017 au constat în: asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor cultural-artistice, comemorative și religioase; cu ocazia organizării unor competiții sportive;
pe timpul acțiunilor de protest; executatarea de acțiuni premergător desfășurării alegerilor locale parțiale.
De asemenea, s-a urmărit eficientizarea activităților desfășurate cu ocazia organizării și executării în sistem integrat a misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice; participarea activă în cadrul programelor de prevenire a faptelor antisociale;  desfășurarea de activități de combatere a faptelor antisociale; participarea la acțiuni în cooperare cu alte instituții; organizarea și desfășurarea de activități de antrenare și pregătire a personalului pe linia creșterii capacității operaționale; realizarea măsurilor de protecție a personalului și intervenției în sprijinul populației în cazul producerii unor eventuale situații de urgență civilă. 
    În perioada ianuarie – mai 2017, misiunile din competență, pe linie de ordine publică, ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au desfășurat în conformitate cu următoarele acte normative:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 30 din 2007, privind organizarea și funcționarea M.A.I. aprobată prin Legea nr. 15 din 2008 cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 550/ 29.11.2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
– Legea nr. 61 din 27.09.1991 republicată pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 60 din 23.09.1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
– Hotărârea Guvernului României nr. 373/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică;
– Hotărârea Guvernului României nr. 779/ 23.09.2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică  2015 – 2020;
– Ordonanța Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul M.A.I. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii publice modificat și completat prin O.M.A.I. nr. 26 din 27 martie 2015;

            Pentru îndeplinirea misiunilor de ordine si siguranță publică, fie că vorbim despre misiuni de menținere, asigurare sau restabilire a acesteia, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea dispune în prezent de cinci structuri de ordine publică, respectiv:          
– Detașamentul 1 Jandarmi Mobil, cu sediul în municipiul Focșani, având competență teritorială la nivelul întregului județ;
– Grupele de Jandarmi Supraveghere și Intervenție: Adjud și Panciu, cu sediul în localitățile enumerate mai sus, având competență teritorială la nivelul acestora și a zonelor limitrofe
–  Posturile de Jandarmi Montane Soveja și Lepșa, dispuse în localitățile Soveja și Lepșa, având competență teritorială în zona traseelor și obiectivelor turistice din raza de dispunere.
 
      În perioada ianuarie – mai 2017 Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a asigurat ordinea publică la 402 manifestări publice cu un efectiv de 1719 jandarmi, după cum urmează: manifestări de protest (mitinguri, pichetări, marșuri, etc.) – 28 misiuni cu 385 jandarmi; manifestări cultural-artistice- 24 misiuni cu 187 jandarmi; manifestări religioase- 64 misiuni cu 401 jandarmi; manifestări promoționale, etc. – 8 misiuni cu 21 jandarmi; manifestări sportive – 143 misiuni cu 448 jandarmi;
alte acțiuni – 33 misiuni cu 80 jandarmi; acțiuni executate premergător alegerilor locale parțiale – 21 misiuni cu 36 jandarmi. Misiunile de asigurare a ordinii publice executate de efectivele IJJ Vrancea în anul 2017 executate de efectivele IJJ Vrancea în anul 2017.
    În perioada ianuarie – mai 2017, în județul Vrancea, au avut loc 28 manifestări de protest la care au fost asigurate măsuri de ordine publică cu 385 de jandarmi.
Manifestările de protest desfășurate în spațiul public au vizat revendicări de natură salarială ale unor sindicate, nemulțumiri de ordin social și material, nemulțumirea față de măsurile luate de autoritățile publice centrale sau alte aspecte de ordin general cu care se confruntă majoritatea populației și de care, în opinia protestatarilor, se face vinovată clasa politică. O atenție deosebită în această perioadă a vizat-o acțiunile de protest împotriva Legii Grațierii și amnistiei, în urma activităților specifice întreprinse nu au fost incidente deosebite în desfășurarea acestor proteste.
      Menținerea climatului de normalitate cu ocazia acestor manifestări s-a realizat prin dialog susținut, consolidarea relațiilor respectiv îmbunătățirea activității de consiliere a organizatorilor și mediatizarea pe toate canalele de informare a drepturilor și obligațiilor participanților la manifestări, prin evidențierea maximizată a consecințelor pe care le au nerespectarea unor reguli sociale, ignorarea ori necunoasterea prevederilor legale în paralel cu rigoarea și profesionalismul de care a dat dovadă personalul inspectoratului, atunci când situația a impus-o. Totodată prin acțiunile întreprinse la nivelului Jandarmeriei Vrancea a fost asigurat cadrul constituțional în privința dreptului fundamental la liberă exprimare de către cetățenii județului Vrancea.    Pentru a face față provocărilor și riscurilor generate de evoluția situației operative, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea și-a adaptat permanent tehnicile, tacticile și procedeele de acțiune prin mecanisme specifice de răspuns în vederea asigurării unui climat optim de securitate pentru cetățean.
Principalele manifestări publice, desfășurate în județul Vrancea, în perioada ianuarie – mai 2017, la care au fost asigurate măsuri de ordine publică, au fost următoarele: evenimentele desfășurate cu ocazia comemorării Zilei Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie, Zilele municipiului Adjud, Procesiunea „Marșul pentru viață” organizat de Asociația „Sf. Stelian, Ocrotitorul Copiilor”, concertul susținut de către Åžtefan Bănică Junior la Sala Polivalentă, procesiuniile de Florii, Slujbele religioase de Paște, evenimentele desfășurate cu ocazia comemorării Zilei Independenței de Stat, activitățile ocazionate de sărbătorirea Zilei Europei, Zilele comunei Golești, manifestările dedicate Zilei Eroilor.
Pe timpul desfășurării manifestărilor publice, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, cu sprijinul celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, a luat toate măsurile specifice conform competențelor pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială.
Remarcăm faptul că, în executarea acestor misiuni, am fost sprijiniți de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău la o parte a activităților de amploare organizate și desfășurate în spațiul public. De asemenea, este de remarcat, contribuția la aceste misiuni a efectivelor Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, care au participat cu efectivele proprii din structurile de ordine publică, pentru conferirea unui caracter integrat, inclusiv acestei game de misiuni. 
    În luna perioada ianuarie – mai 2017, au fost asigurate măsuri de ordine publică cu ocazia desfășurării a 143 manifestări sportive cu 448 jandarmi. Din cadrul manifestărilor sportive, la care au fost adoptate măsuri specifice, fac parte jocurile de fotbal din cadrul Ligii a V-a și Superligii Altdorf Tehnik, meciurile de handbal masculin din cadrul Ligii Naționale și jocurile de volei feminin din cadrul Diviziei a 2. 
O particularitate în pregătirea și desfășurarea acțiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia meciurilor de fotbal constă în faptul că, deși la nivelul județului nu există o reprezentare accentuată a cluburilor sportive în ligile superioare, cele 21 cluburi de fotbal existente desfășoară competițiile sportive în diferite localități, pe toată raza județului, suprapunând jocurile în același interval orar și cu preponderență în zilele de week-end, rezultând desfășurarea simultană a circa 5 manifestări sportive în același timp, în fiecare zi a sfârșitului de săptămână. Meciurile de handbal masculin și volei feminin s-au desfășurat în Sala Polivalentă din municipiul Focșani.
    Pregătirea și desfășurarea acțiunilor de asigurare a ordinii publice, cu ocazia jocurilor sportive s-au făcut în baza actelor normative în vigoare. Atât pe teren propriu cât și în deplasare, echipele și suporterii cluburilor de fotbal, handbal și volei nu au ridicat probleme deosebite. 
    În cursul lunii mai 2017, pe timpul activităților desfășurate cu ocazia organizării alegerilor locale parțiale, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a executat 21 de misiuni specifice, conform competențelor, angrenând un număr de 36 de jandarmi.
    Misiunile de asigurare premergător desfășurării alegerilor locale parțiale au constat în: protecția Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Jariștea, asigurarea și protecția locului de depozitare, asigurarea protecției buletinelor de vot și a materialelor necesare votării pe timpul transportului, asigurarea protecției locului de tipărire a buletinelor de vot.
    Obiectivul general al prevenirii faptelor antisociale este de a stimula, promova și dezvolta instrumente și metode, teoretice și practice, necesare creșterii gradului de ordine și siguranță publică, educării populației în spiritul respectării legilor și nu în ultimul rând, consolidării încrederii cetățenilor în Jandarmeria Română.

    În perioada ianuarie – mai 2017, la nivelul județului s-au organizat și s-au desfășurat următoarele campanii de prevenire:
– Spațiul public este al tuturor! – conștienizarea participanților cu privire la consecințele juridice ale faptelor antisociale săvârșite pe timpul adunărilor publice;
informarea organizatorilor și participanților cu privire la cadrul legal de reglementare a adunărilor publice;
– Invitație la Fair-Play! – Diminuarea violenței în incinta arenelor sportive sau în zona imediată a acestora; informarea participanților la manifestările sportive cu privire la faptele de natură penală și contravențională care pot fi săvârșite și consecințele acestora;
– Åžcoala în siguranță! – Îmbunătățirea modului de comportare și exprimare al elevilor din învățământul preuniversitar pe timpul prezenței în școală; îmbunătățirea disciplinei în școală și reducerea/ eliminarea violențelor și absenteismului școlar; conștienizarea elevilor cu privire la consecințele unor comportamente antisociale;
– Adolescență fără delincvență! – Informarea minorilor cu privire la principalele fapte antisociale care pot fi săvârșite de către aceștia și la implicațiile pe care le au asupra viitorului lor;
– Spune Nu! violenței domestice! – Conștientizarea persoanelor violente asupra urmărilor pe care faptele săvârșite le-ar putea avea asupra membrilor de familie, în special a minorilor, și chiar asupra viitorului acestora; sporirea nivelului de informare a victimelor violenței în familie, referitor la drepturile de care beneficiază, precum și modalitățile de evitare a producerii acestora;
– Împreună pentru siguranță! – Informarea cetățenilor cu privire la principalele drepturi și libertăți; principalele drepturi și obligații ce decurg din normele de conviețiure socială;
– Jandarmul- prietenul care la nevoie se cunoaște! – creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor în spațiul public, acordându-se o atenție deosebită stațiunilor montane, balneoclimaterice și litorale; sporirea gradului de informare a cetățenilor cu privire la riscurile la care se pot expune în spațiul public;
– Fii conștient, nu dependent! – Creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a elevilor în vederea preîntâmpinării consumului de droguri; creșterea nivelului de informare a elevilor privind răspunderea penală în cazul deținerii sau consumului de substanțe interzise;
– Ordine și disciplină civică pe traseele turistice! (se desfășoară cu ocazia taberelor, atelierelor de lucru, stagiilor, sau altor activități desfășurate în colaborare cu Organizația Națională „Cercetașii României”, precum și în zonele/traseele frecventate de turiști) combaterea actelor de indisciplină, a comiterii unor fapte de natură penală sau contravențională precum și de prevenire a accidentelor din zonele turistice; informarea turiștilor și factorilor responsabili din zonele turistice cu privire la starea drumurilor, starea indicatoarelor și marcajelor montane, alunecărilor de teren și locurile unde s-au produs sau există posibilitatea producerii de viituri, inundații sau avalanșe, în vederea evitării accidentelor sau altor evenimente negative.
    Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a asigurat ordinea publică la alte acțiuni, după cum urmează: târguri organizate în localități rurale cu ocazia unor sărbători religioase, adunări organizate de obștile din județul Vrancea, manifestări promoționale sau comerciale, etc. Aceste adunări publice nu au ridicat probleme din punct de vedere al asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, măsurile specifice adoptate implicând un efectiv mediu de 3 jandarmi/ misiune.

    Pe timpul desfășurării misiunilor specifice au fost obținute următoarele rezultate:
Activități preventiv educative:
Număr activități: 319
Număr locații: 315
Număr participanți: 20.495
Materiale distribuite: 3.662

Pe genuri de programe:
Spațiul public este al tuturor!
Număr activități: 52
Număr locații: 52
Număr participanți: 12.302
Materiale distribuite: 470
Invitație la Fair-Play!
Număr activități: 68
Număr locații: 68
Număr participanți: 1.927
Materiale distribuite: 671
Åžcoala în siguranță!
Număr activități: 68
Număr locații: 68
Număr participanți: 1582
Materiale distribuite: 271
Adolescență fără delincvență!
Număr activități: 20
Număr locații: 19
Număr participanți: 1.173
Materiale distribuite: 334
Spune Nu! violenței domestice!
Număr activități: 3
Număr locații: 3
Număr participanți: 250
Materiale distribuite: 78

Împreună pentru siguranță!
Număr activități: 56
Număr locații: 56
Număr participanți: 1.546
Materiale distribuite: 1300
Jandarmul- prietenul  care la nevoie se cunoaște!
Număr activități: 3
Număr locații: 3
Număr participanți: 907
Materiale distribuite: 53
Fii conștient, nu dependent!
Număr activități: 5
Număr locații: 5
Număr participanți: 85
Materiale distribuite: 51
Ordine și disciplină civică  pe traseele turistice!
Număr activități: 44
Număr locații: 41
Număr participanți: 723
Materiale distribuite: 414

INFRACÅ¢IUNI CONSTATATE INDEPENDENT –  45;
Autori depistați – 52;
Dosare întocmite – 33;
Pe genuri de infracțiuni:
6 infracțiuni de lovire fapte prevăzute și sancționate art. 193 C.P. ;
2 infracțiuni de încăierare fapte prevăzute și sancționate art. 198 C.P. ;
2 infracțiuni de amenințare fapte prevăzute și sancționate art. 206 C.P;
1 infracțiune de violare de domiciliu, faptă prevăzută și sancționată de art. 224 C.P.;
6 infracțiuni de furt fapte prevăzute și sancționate art. 228 C.P;
2 infracțiuni de furt calificat fapte prevăzute și sancționate art. 229 C.P;
2 infracțiuni de distrugere fapte prevăzute și sancționate art. 253 C.P;
1 infracțiune de viol, faptă prevăzută și sancționată de art. 218 C.P.;
1 infracțiune de tentativă de viol, faptă prevăzută și sancționată de art. 32 cu aplicarea art. 218 C.P.;
1 infracțiune de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută și sancționată de art. 371 C.P.;
1 infracțiune de profanarea de cadavre sau morminte, faptă prevăzută și sancționată de art. 383 C.P.;
1 infracțiune de Lipsire de libertate în mod ilegal faptă prevăzută și sancționată art. 205 C.P. ;
10 infracțiuni de executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare – fapte prevăzute și sancționată de art.92, al.2 din legea 123/2012 – Legea Electricității.
2 infracțiuni la regimul piscicol -Importul, producerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă tip monofilament faptă prevăzută și sancționată de art. 64. lit. k din OUG 23/2008.
1 infracțiune de pescuit  cu unelte neautorizate  – faptă prevăzută și sancționată de art.64,lit. L., O.U.G. 23/2008;
–   1 infracțiune Codul silvic ( Tăiere ilegală de arbori -faptă prevăzută și sancționată de art.    107, al.1 Legea 46/2006.
 –   5 infracțiuni legi speciale ( legea 84 / 2012, art. 90, lit. 8 ) – punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care  prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.
 
S-au desfășurat acțiuni în comun cu Poliția pentru Menținerea Ordinii și Siguranței Publice cu următoarele rezultate:
–  infracțiuni constatate -75;   
–  autori – 68  ;
Pe genuri de infracțiuni:
7 infracțiuni de lovire fapte prevăzute și sancționate art. 193 C.P. ;
1 infracțiune de violare de domiciliu, faptă prevăzută și sancționată de art. 224 C.P.;
32 infracțiuni de furt fapte prevăzute și sancționate art. 228 C.P;
2 infracțiuni de furt calificat fapte prevăzute și sancționate art. 229 C.P;
5 infracțiuni de distrugere fapte prevăzute și sancționate art. 253 C.P;
1 infracțiune de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută și sancționată de art. 371 C.P.;
19 infracțiuni de alte articole din Codul Penal;
1 infracțiune de executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare – faptă prevăzută și sancționată de art.92, al.2 din legea 123/2012 – Legea Electricității.
1 infracțiune de executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare – faptă prevăzută și sancționată de art.92, al.2 din legea 123/2012 – Legea Electricității.
1 infracțiune de deținerea de droguri – faptă prevăzută și sancționată de art.4, din legea 143/2000;
–  4 infracțiuni la Codul silvic (Tăiere ilegală de arbori -faptă prevăzută și sancționată de art. 107, al.1 Legea 46/2006.
– 1 infracțiune la regimul piscicol -Importul, producerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă tip monofilament faptă prevăzută și sancționată de art. 64. lit. k din OUG 23/2008.
– total sancțiuni contravenționale aplicate – 1039;
amenzi aplicate  –  488;
avertismente scrise aplicate: – 551;
valoarea amenzilor aplicate: – 244.400
procese verbale contestate:  – 7;
procese verbale anulate de instanță: – 1;
procese verbale anulate din oficiu:  – 7 procesele verbale fiind anulate de către agenții constatatori prin încheierea unui nou proces verbal datorită faptului că au fost constatate de către aceștia anumite greșeli de redactare;
procese verbale pierdute – 0;
– procese verbale pentru care a intervenit prescripția – 0;

Situația Sancțiunilor Contravenționale Aplicate:
– pe acte normative:                
Lg 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice –  886;
Lg 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite –  26;
Lg 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice – 51;
Lg. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de produse din tutun – 7;
O.U.G. 55/2008 privind regimul de deținere al cîinilor periculoși sau agresivi – 9; 
O.U.G. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura – 58.
Alte acte normative – 2
             
     Au fost primite spre executare un  număr de 132 mandate de aducere emise de către organele judiciare sau instanțele de judecată, 72 mandate au fost executate prin prezentarea persoanei și  54 mandate sau executat prin întocmire de proces verbal. 
    Misiunile de asigurare a ordinii publice au ponderea cea mai mare  în activitățile circumscrise prezervării climatului de ordine și siguranță publică cu ocazia manifestările sportive, religioase  și  cultural – artistice , comemorative etc.,care la nivelul județului, deși nu sunt foarte semnificative ca amploare (prin comparare cu cele desfășurate în alte județe), sunt numeroase, comportă aceleași riscuri și necesită din punct de vedere organizatoric și procedural desfășurarea activităților specifice și alocarea de resurse corespunzătoare, întrucât nu ne permitem „luxul” de a trata cu superficialitate manifestările desfășurate în spațiul public. 
Pentru perioada următoare, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea își propune creșterea gradului de performanță în activitatea specifică printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile de securitate ale cetățeanului și a comunității vrâncene dar și pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, centrându-și activitatea pe aplicarea riguroasă a cadrului normativ, menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului și consolidare instituțională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here