Atenție la lumânări în noaptea de Înviere! Sfaturi de la pompieri pentru a avea un Paște liniștit

0
351


Pompierii vrânceni trag un semnal de alarmă asupra riscurilor privind izbucnirea de incendii în noaptea de Înviere. Participanții la slujbele de Paște trebuie să aibă grijă cum folosesc lumânările și candelele, atât în biserici cât și acasă. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente nedorite, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Vrancea verifică dotarea cu mijloace de primă intervenție a lăcașurilor de cult din județ.
„Participanții la slujbele pascale trebuie să acorde un plus de atenție utilizării lumânărilor și candelelor aprinse (în special în Noaptea de Înviere) pentru a preveni posibilele incidente ce pot apărea în astfel de situații. Apropierea Sfintelor Sărbători Pascale aduce un număr ridicat de credincioși către slujbele organizate în lăcașurile de cult, această aglomerare de persoane putând contribui la creșterea pericolului de incendii. Astfel, în Săptămâna Mare, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Anghel Saligny» al județului Vrancea desfășoară activități de verificare și îndrumare la lăcașurile de cult din județ, precum și la cele destinate cazării persoanelor din incinta ansamblurilor mănăstirești, în scopul depistării și înlăturării cauzelor potențiale de incendiu și a altor nereguli specifice. Pericolul de incendiu crește, de cele mai multe ori, din neglijența sau necunoașterea regulilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Astfel, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Vrancea verifică dotarea cu mijloace de primă intervenție, existența și modul de exploatare a mijloacelor de încălzire și a surselor de alimentare cu energie electrică, precum și locurile de depozitare a lumânărilor aprinse. Totodată, personalul clerical este instruit cu privire la regulile specifice de prevenire a situațiilor de urgență”, se arată în buletinul de presă al ISU Vrancea.
Pompierii au dat publicității câteva dintre măsurile minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paște.

În lăcașurile de cult:
– Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare ori de execuție și interzicerea desfășurării lor în obiective care au amplasate la interior sau la exterior schele.
– Desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, menținerea ușilor de pe căile de acces și evacuare în poziție deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor și a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celui folosit de ierarhi și limitarea accesului credincioșilor, astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult.
– În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au ușile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu.
– Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) și instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii.
– Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbe asupra necesității păstrării calmului și evacuării în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu, cu menționarea faptului că, în cazul evacuării de urgență a clădirii, să stingă imediat lumânările și să utilizeze lanternele din dotarea telefoanelor mobile.
– Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu.
– Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu.

În spațiile de cazare și colecțiile muzeale:
– Instruirea, de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate și privind modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente.
– Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/ de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni.

Utilizarea lumânărilor și a focului deschis:
– Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze).
– Interzicerea utilizării focului deschis la efectuarea curățeniei pe terenurile, în curțile lăcașurilor de cult, precum și în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, cu intensitate ridicată, premergător Sfintelor Sărbători de Paște.

În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcașul de cult:
– Se evacuează toți enoriașii din biserică, prin grija și sub coordonarea preoților, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenție deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus.
– Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenție pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu.
– Se vor anunța de îndată serviciile de urgență profesioniste la numărul de apel unic 112 și serviciul voluntar pentru situații de urgență al localității.
– De asemenea, inspectorii de prevenire sunt prezenți la slujbele organizate atât în Săptămâna Patimilor, cât și în Noaptea de Înviere, la diferite lăcașuri de cult pentru acțiuni de supraveghere a respectării măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și de asigurare a intervenției operative în cazul producerii unor eventuale situații de urgență. Totodată, echipajele de pompieri din cadrul subunităților de intervenție sunt pregătite să intervină în cazul producerii unor situații de urgență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here