Eșalonările la plată suspendă executarea silită a datornicilor la Fisc

0
1413


Firmele cu probleme financiare pot obține eșalonări la plată din partea Fiscului pentru a putea participa la licitațiile publice. Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale este o măsură susținută de Finanțe pentru a veni în ajutorul firmelor care au dificultăți generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești. Principalele avantaje pentru agenții economici sunt neînceperea sau suspendarea executării silite, posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului ca obligațiile fiscale eșalonate nu mai sunt considerate restante, amânarea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, în vederea anulării acestora la finalizarea eșalonării la plată.
„Prin aprobarea unor înlesniri la plată a obligațiilor restante se au în vedere sprijinirea contribuabililor cu dificultăți generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești precum și îmbunătățirea relațiilor contribuabililor cu administrația fiscală prin eliminarea presiunii de recuperare a obligațiilor fiscale prin modalități de executare silită. Beneficiarii eșalonărilor la plata obligațiilor fiscale restante pot fi persoane fizice sau juridice indiferent de modul de organizare. Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale administrate de ANAF, înscrise în certificatul de atestare fiscală”, se arată într-un comunicat al Fiscului.   
 Condițiile generale pentru accesarea unei eșalonări la plată sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești, să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare, să nu fie în procedura insolvenței sau în dizolvare, să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, conform codului de procedură fiscală. Finanțiștii precizează că, dacă actele de stabilire a răspunderii sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită. De asemenea, solicitanții trebuie să aibă constituită garanția impusă de această procedură.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here