Firmele pot depune declarațiile fiscale online, prin Spațiul Privat Virtual

0
749


Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) va fi extins la toți contribuabilii interesați, a anunțat, ieri, Agenția Națională de Administrare Fiscală. Inițial, acest serviciu a fost disponibil doar persoanelor fizice se puteau înregistra pentru a primi, prin internet, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum și alte documente. De asemenea, tot prin SPV pot fi trimise documente precum declarațiile fiscale, contractele de cedare a folosinței bunurilor, precum și diverse cereri sau sesizări.
„Pentru înrolarea în SPV, persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, împuterniciții persoanelor fizice, precum și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care în relația cu organul fiscal se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare completează un formular electronic și se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate. În același scop, celelalte persoane fizice trebuie să completeze online un formular într-o pagină web securizată (https) și, din motive de securitate și protecție a datelor personale, să își certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute numai de ANAF și persoana respectivă, așa cum este cerută de aplicația informatică, respectiv numărul de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele său. În cazul în care contribuabilul nu este în posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, este necesară deplasarea la ghișeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate”, precizează ANAF.
    Prin Spațiul Privat Virtual se pot comunica următoarele categorii de documente:
● automat: actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligații de plată accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, etc.), actele de executare (somații) și alte acte emise de MFP – ANAF în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări, aviz de inspecție fiscală etc;
● documentele sau alte acte emise de MFP – ANAF la cererea solicitantului cum sunt: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, certificatul de cazier fiscal și altele asemenea;
● informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică;
● declarațiile fiscale sau diverse cereri adresate MFP – ANAF: cerere de informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală (cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări de informații publice etc);
● „Buletinul informativ”, care conține informații publice atât cu caracter fiscal, cât și nefiscal, dar care sunt de interes pentru contribuabili (anunțuri de valorificare a bunurilor, anunțuri de achiziții de bunuri și servicii, etc.).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here