De mâine se pot înregistra dosarele candidaților pentru concursul de experți în managementul educațional

2
685


Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea a publicat procedura operațională privind selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional, seria ianuarie-februarie 2017. Elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale, se vor face în felul următor: responsabil cu elaboratul este inspectorul școlar Ovidiu Allen Vasile, pentru revizuit a fost numit inspectorul școlar Ion Ionașcu, verificarea va fi făcută de inspectorul școlar general adjunct Daniela Gabriela Marchitan, iar aprobarea se va face de către inspectorul școlar general, Dorin Cristea.
    Portofoliile candidaților înscriși la selecție pentru a deveni membri în corpul național de experți în management educațional se evaluează pe baza fișelor de evaluare prevăzute în anexa nr.1 din OMECTS, ținându-se cont de următoarele criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional, experiența managerială, performanțe deosebite în invoirea didactică sau managerială, participarea la proiecte. Conform comunicatului de presă, selecția candidaților se realizează, în baza calendarului stabilit de MENCȘ, după mai multe etape. Comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor are în componență un președinte, care va fi reprezentat de inspectorul școlar general adjunct, membrii, reprezentați de doi inspectori școlari și consilierul juridic al ISJ Vrancea și de un secretar, reprezentat de un inspector general.
    Dosarul de înscriere la evaluare a portofoliilor se va depune la comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor, și înregistrat la ISJ Vrancea în perioada 17-23 ianuarie 2017 și va conține documentele regăsite în comunicatul de presă. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum de 100 de puncte. Eventualele contestații cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor se adresează, în scris, inspectorului școlar general și se depun la registratura ISJ Vrancea în termen de cinci zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.
„Candidații „promovați” vor fi declarați „admiși” în limita locurilor scoase la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a”, se arată în comunicatul de presă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here