Profesorii care vor în corpul de experți trebuie să-și depună portofoliile

1
736


Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea a anunțat programul de depunere a portofoliilor cu documentele prevăzute în metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice, în vederea constituirii corpului de experți în management educațional. Portofoliile trebuie depuse la ISJ de candidații declarați admiși după etapa de selecție online. Acestea trebuie depuse în perioadele 17-19 și 23 ianuarie între orele 9:00 și 16:00, iar în perioada 20-22 ianuarie între orele 9:00 și 14:00.
Candidații trebuie să depună la dosar declarații pe propria răspundere că nu au fost excluși din Registrul național al experților în management educațional, dar și că nu au fost lipsiți de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Au fost alocate 110 locuri pentru concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea  constituirii corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a, 2017.
Începând de astăzi, candidații înscriși la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a, și până pe 16 ianuarie, trebuie să se înregistreze pe site-ul  http://cneme.edu.ro/inscriere/. Rezultatele procesului de selecție online se comunică automat fiecărui candidat de către sistem, odată cu trimiterea formularului de înregistrare. În cazul în care candidatul primește rezultatul „respins”, are posibilitatea ca în perioada 11-16 ianuarie să repete înregistrarea, iar dacă rezultatul este „admis”, candidatul este înscris în baza de date aferentă etapei de evaluare a portofoliilor de către inspectoratul școlar. La data de 17 ianuarie vor fi publicate listele cuprinzând candidații admiși în această etapă de selecție online.
La ISJ, documentele necesare se vor prezenta în copie certificată „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ de la care provine candidatul, iar atestatul privind absolvirea unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional va fi însoțit de fișa de competențe.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here