Metodologie pentru acordarea gradației de merit

2
971


Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) a aprobat metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017. Conform unui comunicat al MENCS, cadrele didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative vor primi punctaj mai mare.
    Pentru obținerea gradației de merit sunt luate în calcul patru criterii majore, al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte, respectiv pentru activitățile complexe cu valoare instructiv-educativă se acordă 70 de puncte, pentru performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială se adună 10 puncte, pentru activități extracurriculare și implicarea în proiecte 15 puncte, iar pentru contribuția la dezvoltarea instituțională 5 puncte. „Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. (…) Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte”, se arată în comunicatul MENCS.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here