Un nou concurs de dosare pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional

4
947


Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) a emis Ordinul privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional, seria a 11-a, care poate fi găsit și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea.
    La concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ condițiile specificate în Ordin, adăugându-se condiția să fie titular în învățământ și să aibă cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor.
    Conform calendarului, programul înscrierilor, număr de locuri scoase la concurs și a metodologia vor fi afișate la sediul ISJ, dar și pe site-ul instituției, pe data de 11 ianuarie 2017. În perioada 11-16 ianuarie 2017 se completează formularul de selecție online, în aplicația informatică, urmând ca pe 17 ianuarie 2017 să fie afișate listele cu candidații admiși în această etapă. Depunerea dosarului de participare se va face în intervalul 17-23 ianuarie 2017, la ISJ de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online.
    În perioada 24-26 ianuarie 2017, inspectoratul școlar va transmite către MENCS lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, se va realiza în perioada 27 ianuarie-1 februarie 2017. Pe 2 februarie se validează rezultatele selecției de către consiliul de administrație al ISJ, iar afișarea rezultatelor în ordine descrescătoare a punctajului se va face pe 3 februarie 2017.
    Contestațiile cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaților se adresează, în scris, inspectorului școlar general și se depun la registratura ISJ în perioada 6-10 februarie 2017. Acestea vor fi soluționate în perioada  6 – 13 februarie, iar rezultatele finale ale concursului se afișează în ordine alfabetică la sediul ISJ, urmând a fi introduse în aplicația online pe 13 februarie.
    Listele candidaților promovați vor fi întocmite de ISJ pe 14 și 15 februarie 2017, și înaintate MENCS. Pentru a fi declarat promovat, candidatul trebuie să obțină minim de 70 de puncte din 100 de puncte. În situația în care mai multe punctaje sunt egale, acestea se vor compara cu rezultatele obținute la alte criterii, cum ar fi absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional, experiența managerială, performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială și participarea la proiecte. Pe 16 februarie 2017 va fi emis Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice care au promovat concursul de selecție în Registrul Național al experților în management educațional.
    Comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor are în componență un președinte, respectiv inspectorul școlar general adjunct, membri, respectiv doi inspectori școlari pentru evaluarea a maximum 250 de dosare și consilierul juridic al inspectoratului școlar, și un secretar, reprezentat de un inspector școlar sau reprezentant al compartimentului Plan școlarizare, rețea școlară, normare-salarizare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here