Termen de plată pentru impozitele persoanelor cu activități independente

0
733


Finanțiștii vrânceni îi avetizează pe micii întreprinzători că astăzi este ultima zi pentru plata obligațiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea menționează că 21 decembrie este și termenul de plată pentru plățile anticipate în contul impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate aferente trimestrului IV 2016 în cazul contribuabililor persoane fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate. Este vorba despre cei care realizează venituri din activități independente (comerciale, prestări servicii), precum și din profesii libere și cei care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă sunt impuși în sistem real sau la normă de venit. „Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. În conformitate cu prevederile Codului de Procedură fiscală, plățile către organele fiscale, se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor și al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată”, precizează AJFP Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here