VIDEO: Ultimele zile pentru Camera Agricolă

1
1138


Desființarea Camerei Agricole va deveni o realitate după 22 decembrie, data stabilită la ultima ședință a Consiliului Județean. Decizia desființării a fost luată în urma reorganizării Ministerului Agriculturii aprobată anul acesta. Președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, a arătat că acest proiect nu a fost susținut de administrația județeană și de Uniunea Națională a Consiliilor Județene, și a amintit că prin această trecere a camerelor agricole la direcțiile agricole se revine la vechea structură centralizată. „Ca președinte al Consiliului Județean și al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România am fost profund împotriva desființării Camerelor agricole și trecerii lor în interiorul direcțiilor agricole. Cred că județele, comunitatea locală sunt instituții ale administrațiilor publice locale direct interesate de viața cetățenilor din comunitatea respectivă și mai puțin este interesat guvernul de modul în care trăiesc cetățenii și cum își rezolvă problemele. Iată că și guvernul tehnocrat a dat dovadă de un exagerat centralism democratic, ca și toate guvernele de după 1989 ale României în condițiile în care s-a clamat descentralizare administrativă”, a spus președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan.
    Funcționarii Camerei Agricole vor trece la Direcția Agricolă de la începutul lunii ianuarie. Noua structură și atribuțiile Direcției Agricole au fost aprobate și urmează să intre în vigoare la începutul anului următor. Potrivit legislației specifice, numărul de posturi al Direcției Agricole se constituie prin însumarea numărului de posturi aferent instituțiilor desființate, respectiv de la Camera Agricolă și de la compartimentul de inspecție și control. Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale direcțiilor pentru agricultură se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Poate cel mai important lucru, se pare că salariile funcționarilor nu vor avea de suferit, drepturile salariale urmând să fie menținute. Trecerea funcționarilor Camerei Agricole la Direcția Agricolă va duce la creșterea numărului de personal a instituției care va avea și oameni în teritoriu, spre deosebire de situația actuală. Direcția Agricolă va fi finanțată parțial din venituri proprii și de la bugetul de stat. În acest sens, specialiștii Direcției vor putea asigura formare profesională inițială și continuă de specialitate în domeniul agriculturii, vor putea oferi servicii de consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea documentației în vederea accesării de fonduri europene și naționale, dar și „activități de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la acesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 și a schemelor de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiționalitatea, codul de bune practici agricole privind nitrații, schemele de calitate naționale și europene, precum și activități de consiliere și instruire de specialitate a beneficiarilor măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here