ISJ Vrancea a publicat rezultatele FINALE ale concursului pentru directori și directori adjuncți

17
4343


Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea a publicat rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar. Pe 16 decembrie rezultatele urmează să fie validate în Consiliul de administrație al ISJ Vrancea.
Potrivit unei adrese a șefului ISJ, profesorii care au candidat atât pentru funcția de director cât și pentru cea de director adjunct, trebuie să opteze pentru una dintre ele. „OMENCÅž nr. 5080/31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Art. 19. alin (13): Candidații la funcțiile de director/ director adjunct promovați pe mai multe funcții depun la Inspectoratul școlar în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale. După exprimarea opțiunii scrise, fiecare funcție rămasă vacantă va fi ocupată de următorul candidat admis la concurs. Dacă nu există un alt candidat admis, funcția rămâne vacantă”, se arată în adresa respectivă.
    Potrivit rezultatelor finale, publicate pe site-ul ISJ, Liliana Jeny Mihai a promovat concursul pentru funcția de director al Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Vrancea, iar Ioana Cherciu pentru funcția de director al CSEI Elena Doamna, în timp ce Petronela Bernovici a promovat pentru funcția de director adjunct la același centru. La Colegiul Economic, pentru funcția de director a candidat și a promovat profesoara Gabriela Dorina Bocsok, iar pentru funcția de director adjunct Mihaela Tudor Avram.
La Colegiul Cuza, a promovat Daniela Sîrghie pentru funcția de director, iar Iulia Alina Cucu pentru cea de director adjunct. Profesoara Teodora Bentz, de la aceeași unitate, a fost declarată admis. La Colegiul Unirea, au promovat Cornel Noană pentru funcția de director și Romulus Dorin Buzățelu pentru cea de adjunct. La Colegiul Tehnic Edmond Nicolau au promovat Gabriel Mihail Danielescu pentru funcția de director și Sorin Marian Roșioru pentru cea de adjunct. La Colegiul Ghe. Asachi, au promovat Marilena Răvaș (director) și Maria Florența Drăgan (director adjunct). La Colegiul Ion Mincu, au promovat Manuela Petrea (director) și Jan Zbârciog (director adjunct). La Colegiul V. D. Cotea a promovat Remus Paraschiv (director), iar la Liceul Pedagogic a promovat Marius Silviuc Măciucă, atât pentru funcția de director cât și pentru cea de adjunct. Pentru funcția de director au mai fost doi candidați declarați admiși, iar pentru cea de director adjunct încă unul.
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar AICI și cele în urma soluționării contestațiilor la proba interviu AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here