Postul de inspector școlar general adjunct, scos la concurs

5
1295


Postul de inspector școlar general adjunct a fost scos la concurs.  Candidații își pot depune dosarele la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea în perioada 22 august – 4 septembrie, concursul urmând a avea loc în perioada 19 septembrie – 5 octombrie, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Åžtiințifice. „Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557 / 7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul Inspectoratului Åžcolar Județean Vrancea. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie  2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Åžtiințifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe proprie răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației și Cercetării Åžtiințifice, cât și la sediul Inspectoratului Åžcolar Județean Vrancea. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0237214141, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00”, se arată într-un anunț dat publicității de reprezentanții ISJ.
Își pot depune dosarele cadrele didactice care îndeplinesc anumite condiții, printre care aceea de a fi membri al corpului național de experți în managementul educațional, să fi avut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani, să fie personal didactic titular cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani. „La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional; b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; c) este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani; e) a obținut calificativul «foarte bine» în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; f) are recomandare / caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs; g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard  de pensionare”, se mai arată în anunțul ISJ.
    

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here