Două candidate pentru șefia Inspectoratului Școlar

9
2687


Două cadre didactice s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general. Este vorba de profesoara Lidia Dumbravă, care în prezent ocupă această funcție cu delegație, și de Livia Silvia Marcu, de la Colegiul Național Cuza. Concursul pentru ocuparea funcției, organizat de minister, va avea loc în perioada 11-13 mai.
Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de curriculum vitae, declarația pe proprie răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Åžtiințifice, cât și la sediul  Inspectoratului Åžcolar al Județului Vrancea. Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general cuprinde 3 probe. Prima constă în evaluarea Curriculumului Vitae (analizarea și evaluarea rezultatelor obținute în educație și formare), cea de a doua constă în rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute, iar ultima probă în susținerea interviului în fața comisiei de concurs.

În condițiile în care după finalizarea concursului funcția rămâne vacantă, nu pot ocupa această funcție, prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs, persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de conducere în inspectoratele școlare sau în casele corpului didactic și nu au participat la concurs și persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.
Ministerul Educației Naționale organizează concurs și pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct. Candidații trebuie să-și depună dosarele până pe 4 mai, la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai-10 iunie, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Åžtiințifice.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să fie membri ai corpului național de experți în managementul educațional, să fie absolvenți al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență, să fie personal didactic titular în învățământ și să aibă gradul didactic I sau titlul științific de doctor, să aibă vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani, să fi obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și să nu fi fost sancționați disciplinar în anul școlar curent.
De asemenea, trebuie să aibă recomandare privind calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ în care își desfășoară activitatea sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, să nu fi desfășurat poliție politică și nu să nu fi fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, să fie apt din punct de vedere medical. O altă condiție este aceea că la data susținerii concursului, cadidatul nu trebuie să aibă  împlinită vârsta standard de pensionare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here