Anii de facultate constituie vechime în muncă

0
13111


Anumite perioade din viața noastră contează ca vechime în muncă și completează, potrivit legislației în vigoare, stagiul de cotizare ce ne este necesar pentru ieșirea la pensie. Astfel, conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani; a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.
      De menționat este faptul că asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere. Totodată, este de precizat că perioadele asimilate enumerate anterior nu se iau in calcul la determinarea stagiului de cotizare în vederea acordarii pensiei anticipate sau pensiei anticipate parțiale.

    Cine este asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii

    Dacă vă aflați în situațiile amintite mai sus, beneficiați de perioadele asimilate dacă – atenție! –  în aceste perioade nu ați realizat stagii de cotizare. Actele normative în vigoare precizează clar care sunt situațiile în care persoanele sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, iar dacă pe durata studiilor vă încadrați într-una din aceste categorii, perioada studiilor de licență nu va putea fi inclusă în stagiul de cotizare pentru pensie. 
    Iată care sunt, potrivit Legii nr. 263/2010, persoanele asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii: persoanele care desfășoară activități pe baza de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; funcționarii publici; cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale; persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil.
Asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii mai sunt și persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile legii pensiilor, cu cele ale persoanelor menționate în paragraful anterior.
    Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt la rândul lor asigurate obligatoriu, ca și cele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de patru ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare: administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; membri ai intreprinderii individuale și intreprinderii familiale; persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice; persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora; alte persoane care realizează venituri din activități profesionale.
    Mai sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here