Puteți să vă angajați legal ca bonă!

0
1356


Profesia de bonă este recunoscută oficial, ca urmare a adoptării recente a proiectului de lege de către Camera Deputaților. Persoanele care doresc să profeseze această meserie au acum cadrul legislativ pentru a o putea face, fie desfășurându-și activitatea ca persoane fizice autorizate, fie pe baza unui contract de muncă. Au nevoie însă de calificare, iar acest lucru poate fi obținut prin absolvirea unor cursuri de formare profesională. Recent, Crucea Roșie a derulat un astfel de curs gratuit de baby-sitter, iar în prezent, aceeași instituție derulează un curs de îngrijitor copii.

    Potrivit actului normativ, poate fi bonă persoana care îndeplinește următoarele condiții: este cetățean român sau străin cu domiciliul în aceeași localitate cu a părinților copilului pentru care urmează să fie bonă; are capacitate deplină de exercițiu, este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, fapt care trebuie dovedit cu certificat medical; este apt din punct de vedere psihologic, lucru atestat cu raportul eliberat în condițiile legii; nu are antecedente penale dovedite prin certificat de cazier judiciar. O altă condiție, foarte importantă este ca persoana să aibă calificare ca bonă. Acest lucru se dovedește prin certificat de calificare sau prin diplomă, certificat sau alt titlu de bonă recunoscute sau echivalente. Documentele care atestă condițiile necesare amintite trebuie actualizate în fiecare an. „Furnizorii de servicii de îngrijire și supraveghere la domiciliu/ reședință pot fi persoane fizice sau juridice, publice sau private, care oferă servicii de îngrijire și supraveghere”, reglementează actul normativ.
    De reținut este faptul că nu poate fi bonă persoana care a fost condamnată definitiv pentru o faptă penală prevăzută de legea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei. Interdicție pentru exercitarea acestei meserii o are și persoana care, atunci când a mai profesat ca bonă, a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Nu poate fi bonă nici: cel care este declarat nedemn pentru alte cauze prevăzute de lege; persoana care locuiește împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, conform declarației pe propria răspundere; persoana decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau căreia i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară; persoana care suferă de boli cronice transmisibile; persoana ai cărei membri de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile; persoana care este dependentă de alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope; persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal.
„Bona poate să ofere simultan servicii de îngrijire și supraveghere pentru cel mult patru copii cu vârsta cuprinsă între trei luni și 4 ani. Pentru copiii cu vârsta de peste 4 ani, bona poate oferi simultan servicii de îngrijire și supraveghere pentru cel mult șase copii”, prevede legea.

   Ce sarcini are de îndeplinit bona

    Odată angajată ca bonă, persoana respectivă are obligația să îngijească și să supravegheze copilul, să-l hrănească și să-i acorde primul ajutor în caz de îmbolnăvire sau accidentare. Totodată, bona are obligația să informeze părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu privire la evoluția acestuia și să informeze de urgență angajatorul referitor la apariția unor situații deosebite cu privire la copil.
Persoana care profesează ca bonă mai are, printre atribuții, și pe aceea de a însoți copilul la activități recreative, culturale, artistice, sportive și școlare proprii vârstei, de a-l sprijini pentru desfășurarea unor astfel de activități, precum și de a realiza împreună cu el activități de educare și dezvoltare de abilități de viață independentă.

   Monitorizarea activității bonelor, pentru evitarea abuzurilor

    Acest nou act normativ s-a impus ca o necesitate, ca urmare a faptul că, din cauza locurilor insuficiente în creșe și grădinițe, corelată cu nevoia părinților de a se întoarce la muncă, determină ca un număr important de familii să apeleze la serviciile de „baby-sitting”. Și fac acest lucru fie solicitând o bonă prin agenții de plasare (în localitățile unde funcționează așa ceva), fie contactând direct persoane care își oferă serviciile prin anunțuri de presă. În majoritatea cazurilor, bona sau baby-sitter-ul care ajunge în familie nu are contract de muncă înregistrat la instituțiile competente și nici nu este monitorizată de o instituție cu atribuții în domeniu. În acest fel se perpetua munca la negru cu toate consecințele legale, financiare și sociale ce derivă din acest fenomen, bonele și baby-sitterii erau privați de șansa de a beneficia de drepturile legale aferente unui contract de muncă, copiii îngrijiți de bone necalificate erau expuși unor pericole neasumate de acestea printr-un contract sau cadru legal.
    Reglementarea acestui domeniu de activitate s-a impus ca imperios necesară, cu atât mai mult cu cât numeroase familii s-au confruntat cu situații de neglijare a copilului de către bonă sau baby-sitter, cu practici incorecte, abuzuri emoționale sau fizice, care ar fi putut fi prevenite dacă ar fi existat o procedură de monitorizare a activității lor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here