ProWeb, curs pentru profesorii de matematică, fizică, chimie și biologie

0
2966


Inspectoratul Școlar Județean Vrancea va organiza cursul de formare „Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea multimedia, instrumentația virtuală și web 2.2 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”.
Furnizorul proiectului este Universiatea Valahia din Târgoviște, prin proiectul ID POSDRU/157/1.3/S141587. 
La cursul de formare pot participa cadrele didactice din învățământul primar, cadre didactice care predau o disciplină din aria curriculară Matematică și științe ale naturii (fizică, chimie, biologie). Prioritate pentru selecție vor avea profesorii debutanți din mediul rural. Cursul de formare se va desfășura pe parcursul anului școlar 2014-2015 și va fi alcătuit din două module, fiecare modul fiind cotat cu 25 de credite. 
Dosarul de înscriere va trebui să conțină: cerere de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă, copie după cartea de identitate, adeverință de salariat (din care să reiasă apartenența la unitatea de învățământ eligibilă, aria curriculară matematică și științele naturii sau învățător), declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, formularul de identificare a grupului țintă. Dosarele de înscriere se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea până la data de 24 septembrie, persoane de contact fiind inspectorii școlari Lidia Dumbravă și Ion Ionașcu. 
Modelele de cereri AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here