Cum se plătește impozitul pe veniturile din arendă

0
789


Impozitul pe veniturile din arendă și contribuțiile aferente la asigurările de sănătate ale proprietarilor terenurilor sunt plătite de arendaș, au anunțat reprezentanții Fiscului. În această perioadă, proprietarii terenurilor date în arendă își primesc grâul sau banii cuveniți de la arendaș, în funcție de contractul încheiat. În ambele cazuri, finanțiștii arată că impozitul pe venit trebuie plătit de către arendaș. Modul de calcul al impozitului pe veniturile din arendă este prevăzut în legislația fiscală. 
Astfel, la stabilirea venitului brut din arendă este luat în calcul contractul încheiat între cele două părți. Venitul brut este considerată totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. „În cazul în care arenda se plătește în natură, pentru stabilirea venitului brut se vor avea în vedere prețurile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de către consiliul județean în raza teritorială a căruia se află terenul arendat”, se arată într-un comunicat al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați.
    Urmează stabilirea venitului net din arendă, care se face „la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut”. Pentru cazurile în care arenda se exprimă în natură, venitul net se determină ca diferență între sumele reprezentând achivalentul în lei al veniturilor în natură, determinate pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean și cota de cheltuială forfetară de 25%, reprezentand cheltuială deductibilă. „Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. Impozitul astfel calculat și reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reținut și virat de către arendaș este impozit final„, se arată în comunicatul Fiscului.
Acesta aduce precizări și în ceea ce privește calcularea, reținerea și virarea contribuției de asigurări sociale de sănătate. Contribuția este de 5,5% la veniturile obținute, se reține și se virează de către arendaș până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Dacă venitul din terenul arendat este singurul pe care îl are o persoană, atunci contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează la un venit brut care nu poate fi mai mic decat un salariu de bază minim brut pe țară. „Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se reține și se virează de către arendaș până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile”, se arată în comunicat.
Finanțiștii la reamintesc arendașilor că au obligația să completeze și să  depună lunar formularul 112 -„Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” în care declară impozitul pe veniturile din arendă și contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate calculate și reținute, precum și evidența nominală a persoanelor asigurate. De asemenea, arendașii trebuie să depună anual, până la 28 februarie a anului următor, formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate”, pe beneficiar de venit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here