Consiliul Judeţean se reuneşte azi în şedinţă ordinară

1
757


Consiliul Județean Vrancea se reunește, azi, în ședință ordinară având pe ordinea de zi 24 de proiecte de hotărâre inițiate de președintele Marian Oprișan. Plenul Consiliului Județean va dezbate proiectele privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Vrancea pe anul 2014; aprobarea „Planului de  analiză și acoperire a riscurilor”, actualizat pe 2014 pentru județul Vrancea; aprobarea Strategiei Județene Antidrog Vrancea 2014-2020 și a Planului de acțiune aferent pentru perioada 2014-2016; aprobarea organigramelor, numărului de personal și statutul de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, Centrul Cultural Vrancea, Camera Agricolă Județeană Vrancea și Muzeul Vrancei.       
 Totodată, vor fi dezbătute proiectele de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Vînători a sectorului de drum județean DJ 205 P, între sat Jorăști-intersecție DJ 204 D (Focșani-Suraia), pe o perioadă de doi ani și darea în administrarea Consiliului Local al comunei Gura Caliței a sectorului de drum județean DJ 204 P,  km 9+850 – km 10+980, L=1 km, pe o perioada de 24 luni. „Consiliul Județean Vrancea a dat curs solicitării Primăriei Vînători de a da în administrarea Consiliului Local al comunei Vînători sectorul de drum județean DJ 205P, km 25+050 – km 27+180, în scopul modernizării prin asfaltare, dându-și acordul în sensul celor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică”, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.
 Tot în cadrul ședinței de luni vor fi modificate anexele hotărârilor Consiliului Județean privind sumele aferente categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează prin Programul național de dezvoltare locala, pentru obiectivele de investiții „Refacere și consolidare corp drum  DJ 205 R,  km 28+130, comuna Poiana Cristei, județul Vrancea”, „Construire pod din beton armat pe DJ 203 H peste râul Râmnicu -Sărat, km 27+700, comuna Dumitrești, județul Vrancea”, „Construire pod din beton armat pe DJ 205 D  peste pârâul Petic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea”, „Construire pod din beton armat pe DJ 241 F  peste râul Zeletin, km 12+060, sat Plăcințeni, comuna Boghești, județul Vrancea”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here