Garanții de bună conduită la contestaţiile procedurilor de achiziții publice

0
525


Guvernul României a introdus obligativitatea constituirii de garanții de bună conduită în cazul contestării procedurilor de achiziții publice, pentru a proteja autoritățile contractante de contestațiile abuzive, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Fondurilor Europene (MFE) remis luni AGERPRES. „Astfel, operatorii economici care contestă procedurile de achiziție publică vor constitui garanții de bună conduită pe întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestației, cererii sau plângerii și soluționarea definitivă a acesteia, inclusiv în cazul în care aceasta vizează conținutul documentației de atribuire. Până în prezent se rețineau sume doar dacă era atacat rezultatul procedurii de achiziție publică”, se arată în comunicat.
 Potrivit acestuia, în cazul respingerii contestației depuse, garanția de bună conduită este reținută. Aceste prevederi sunt reglementate de Ordonanța de urgență adoptată în ședința de Guvern din data de 28 iunie a.c., prin care este modificată OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. „A fost instituită această garanție deoarece contestarea procedurilor de achiziție publică a devenit ‘sport național’ în România”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
 Acesta a mai spus că noua reglementare este corelată cu practicile europene, iar prin introducerea acesteia nu se îngrădește dreptul de a contesta procedurile, ci doar se responsabilizează operatorii economici care abuzează de această cale de atac. „Acum ne confruntăm cu următoarea situație: calendarul de implementare a proiectelor nu poate fi respectat deoarece contractele de achiziție publică nu pot fi încheiate în timp util din cauza contestațiilor abuzive care nu vizează fondul cauzei, ci blocarea procedurii. Mai mult, sunt situații în care procedurile de atribuire depășesc perioada de timp stabilită pentru execuția contractelor. Aceste practici blochează implementarea tuturor proiectelor finanțate din bani publici, adică de la bugetul de stat, de la bugetele locale și din fonduri europene’, susține Teodorovici.
 Conform noului act normativ, nivelul garanției de bună conduită este reglementat ca procent din valoarea estimată a procedurii contestate, în funcție de obiectul contractului, în limita unor plafoane maxime.
 Garanția de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puțin 90 de zile, să fie irevocabilă și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în situația în care contestația, cererea sau plângerea va fi respinsă. În cazul în care expiră perioada de valabilitate a garanției de bună conduită până în momentul emiterii deciziei/hotărârii, contestatorul este obligat să o prelungească.
 În caz contrar, contestația, cererea sau plângerea va fi respinsă. Garanția de bună conduită poate fi constituită prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție bancară sau de către o societate de asigurări. O altă prevedere din actul normativ stabilește reducerea timpului de soluționare a contestațiilor prin micșorarea perioadei în care contestatorii pot completa documentele depuse de la cinci la trei zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here