Paulina Roșcan a cerut în instanță daune morale Liceului Pedagogic. Solicitarea i-a fost respinsă

6
1311


Pe rolul Tribunalului Vrancea, Secția I Civilă, a fost înregistrat un dosar în materie de litigii de muncă, având ca obiect „despăgubire”, în care reclamantă este Paulina Roșcan, secretara Liceul Pedagogic, iar pârăți unitatea de învățământ și directoarea Lauriana Ailincuței. Paulina Roșcan a solicitat daune morale ca urmare a unei situații petrecute anul trecut, în perioada martie-iunie 2013, în pragul examenului de bacalaureat. Roșcan a fost cercetată disciplinar de o comisie constituită la nivelul liceului, totul pornind de la sesizarea unor elevi, în legătură cu strângerea unor sume pentru eliberarea diplomelor de bacalaureat și a foilor matricole. Roșcan consideră că această cercetare disciplinară a fost nedreaptă și i-a adus prejudicii de imagine.
 Judecătorii de la Tribunalul Vrancea s-au pronunțat ieri în acest dosar, respingând cererea de chemare în judecată a reclamantei, care a fost obligată să plătească Liceului Pedagogic suma de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. „Respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată. Respinge ca nefondată cererea pârâtei Ailincuței Lauriana de acordare a cheltuielilor de judecată. Obligă reclamanta să plătească pârâtului Liceul Pedagogic «Spiru Haret» din Focșani suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge ca nefondată cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată”, se arată în decizia instanței de judecată pronunțată ieri. Soluția nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. 
         Imagine „șifonată” de comisia de disciplină
 La termenul anterior, din 20 mai, apărătorii celor două părți au susținut dezbaterile pe fondul cauzei. Avocatul Liceului Pedagogic a invocat trei excepții. Prima a vizat lipsa de calitate procesuală a directoarei unității de învățământ, cerere care a fost admisă de completul format din trei judecători. O altă excepție invocată de avocat a fost cea privind inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă, practic solicitându-se respingerea cererii de chemare în judecată, întrucât nu s-a făcut dovada medierii. Instanța a respins această cerere, motivând că medierea între părți nu mai este obligatorie înainte de chemarea în judecată, potrivit unei decizii a Curții Constituționale a României. O altă excepție invocată de avocatul Liceului Pedagogic a fost cea a lipsei de interes, acesta arătând că în urma cercetării disciplinare de anul trecut a fost emis un raport care a fost favorabil reclamantei, întrucât nu s-a decis sancționarea acesteia și nu s-a adus nicio atingere în drepturile acesteia. Și această cerere a fost respinsă de instanța de judecată.
 Unul dintre cei doi avocați ai reclamantei a afirmat faptul că secretara Roșcan și-a respectat atribuțiile de serviciu, explicând elevilor și publicând la avizier pentru ce erau destinate sumele respective, care nu au fost strânse de aceasta, ci de diriginții de la clase, pentru eliberarea documentelor de studii aferente examenului de bacalaureat. Mai mult, apărătorul a afirmat că, printr-o adresă transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea în toate liceele, se solicita strângerea de sume pentru eliberarea documentelor de studii. Avocatul reclamantei a mai susținut că această cercetare disciplinară nu trebuia să aibă loc, întrucât nu existau faptele și că clientei sale i s-a „căutat nod în papură”, aceasta fiind în continuare „victima represiunilor din partea conducerii liceului”, după cum au menționat avocații. Mai mult, după cum a afirmat unul dintre apărători, pentru că în urma cercetării disciplinare s-a creat o imagine defavorabilă la adresa reclamantei, o parte dintre membrii sindicatului FEN, la care Paulina Roșcan este președinte, au părăsit sindicatul.
 Pe de altă parte, avocatul liceului a susținut că cercetarea disciplinară era necesară pentru verificarea sesizărilor venite din partea elevilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here