Primăria caută director pentru Serviciul de Creșe din Focșani

2
808


Primăria municipiului Focșani organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant de director la Serviciul Public „Creșe” din Focșani. Concursul va avea loc pe 12 mai, la ora 10.00 – proba scrisă și 15 mai, ora 14.00 – interviul, la sediul administrației locale.
    Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale: să aibă cetățenia română și să cunoască limba română, să aibă capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității. Condițiile specifice sunt: studii universitare de licență în domeniile: științe economice, juridice, administrative, medicină, sociologie, psihologie sau științe ale educației, cu o vechime de minimum 2 ani în specialitate. Prin excepție, candidații pot fi absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior, cu experiență de minimum 3 ani în unități în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară sau în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, cu condiția să parcurgă un modul de formare de educație timpurie de 30 de ore. Sunt cerute și cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu.
    Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 8 aprilie, ora 16.30, la Direcția resurse umane. Trebuie să cuprindă: cererea de înscriere, proiectul de management în format electronic și pe hârtie, CV, fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă, copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, diploma de studii, cazierul judiciar, actul de identitate și adeverință medicală. În prezent, funcția este deținută de Oana Isac.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here