Beneficiarii de ajutor social pot munci legal ca zilieri

0
2250


   Cuantumul remunerației brute orare negociate pentru un zilier nu poate fi mai mic decât 4,74 lei și mai mare de 10 lei pe oră, potrivit actului normativ ce aduce modificări Legii nr.52/2011, ce a fost adoptată în ultima ședință de Guvern. Mai mult, veniturile din activități necalificate cu caracter ocazional, realizate de persoanele fizice apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, potrivit legii 416/2001 privind venitul minim garantat, nu se iau în considerare la menținerea dreptului de ajutor social. Alte modificări aduse Legii 52/2001 vizează copiii. Astfel, pot presta activități necalificate copiii care au împlinit vârsta de 16 ani. Pentru cei care au doar 15 ani este necesar în acest sens acordul părinților sau al reprezentanților legali, cu precizarea activităților ce urmează să fie desfășurate de copil, activități pe care beneficiarul trebuie să le consemneze într-un registru. 
   Pot angaja zilieri atât persoanele juridice cât și persoanele fizice autorizate și întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale. Pentru a nu exista dubii, activitățile necalificate cu caracter ocazional ce pot fi prestate de zilieri sunt numai acele activități care se realizează întâmplător, sporadic, care nu au un caracter permanent. 
   Toți zilierii trebuie înregistrați de beneficiar într-un registru de evidență al zilierilor, iar înregistrările trebuie să fie realizate în ordine cronologică, fără a lăsa pagini sau poziții libere, iar extrasul din acest registru trebuie să poată fi transmis către Inspectoratul Teritorial de Muncă și în format electronic. 
   Actul normativ adoptat de Guvern creează posibilitatea efectuării plății zilierului la sfârșitul fiecărei zile, în numerar sau prin folosirea mijloacelor de plată electronică, precum și posibilitatea de efectuare a plății la sfârșit de săptămână, dar numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar. 
   Munca zilieră se poate presta în următoarele domenii: agricultură, vânătoare și servicii; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; pescuit și acvacultură; tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; recuperarea materialelor; comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; publicitate; activități de interpretare artistică-spectacole, activități suport pentru interpretarea artistică-spectacole și activități de gestionare a sălilor de spectacole. Cel care angajează zilieri trebuie să știe că dacă îi folosește pentru munci ce nu fac parte din categoriile amintite poate fi sancționat cu amendă de la 10 mii la 20 mii lei.  
   De menționat este faptul că activitatea desfășurată ca zilier nu îi conferă lucrătorului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj, în sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale și nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia opțional o asigurare de sănătate, pensie și/sau de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. În cazul în care pe parcursul zilei de muncă se produce accidentarea zilierului, angajatorul lui este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale din fonduri proprii. Persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional își asumă prin proprie răspundere, semnând în Registrul de evidență al zilierilor, că starea sănătății sale îi permite să desfășoare activitățile repartizate de beneficiar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here