Primăria Focşani vrea să îngroape cablurile de internet, telefonie şi TV

8
3369


   Operatorii de telecomunicații, respectiv cablu TV, internet, telefonie, nu mai pot să realizeze rețele noi decât în subteran, iar pe cele vechi trebuie să le coboare de pe stâlpi. Consiliul Local Focșani va aproba astăzi o hotărâre prin care obligă operatorii să „îngroape” în subteran rețelele în maxim doi ani de zile. În acest context, doi operatori de telecomunicații, SC BP Office&Service SRL și SC RCS&RDS SA, au solicitat Primăriei Focșani acordul de a efectua lucrări pentru coborârea cablurilor de pe stâlpi și introducerea rețelei subterane în cartierul Sud al municipiului, dat fiind faptul că în prezent se realizează săpături în această zonă. După finalizarea lucrărilor din Sud, realizate cu fonduri europene, va fi impusă o perioadă de restricție de cinci ani, timp în care nu pot fi făcute niciun fel de săpături.  
   În municipiul Focșani, rețelele publice de comunicații electronice existente sunt amplasate aerian, de regulă pe stâlpii de iluminat public. Odată cu preluarea rețelei de iluminat public de la SC Electrica SA, cei de la Primăria Focșani au observat faptul că mare parte din stâlpi sunt degradați și supraaglomerați cu rețele de cablu. Mai mult, încă din anul 2011, este interzisă amplasarea aeriană a noilor rețele publice de comunicații, dar problema cablurilor atârnate de stâlpi nu a fost soluționată. „Astfel, având în vedere faptul că rețeaua de iluminat public este suprasolicitată, precum și faptul că proprietarii de imobile au obligația să dea drept de acces deținătorilor de rețele publice de comunicații electronice, considerăm că se impune inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens”, se arată în raportul care însoțește proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Decebal Bacinschi. 
   Astfel, consilierii locali focșăneni vor dezbate în cadrul ședinței ordinare de azi două proiecte de hotărâri care privesc realizarea rețelelor publice de comunicații electronice pe raza municipiului Focșani și modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului. Municipalitatea obligă operatorii de cablu TV,  telefonie și internet ca în doi ani de zile să coboare cablurile de pe stâlpi în subteran. „Operatorii de comunicații care operează sau posedă rețele desfășurate pe raza municipiului Focșani au obligația ca în termen de maxim doi ani de zile de la data adoptării prezentei hotărâri să reinstaleze rețelele respective în canalizații subterane”, se arată la articolul 2 al proiectului de hotărâre. După expirarea termenului de doi ani, rețelele de comunicații electronice nereamplasate în canalizații subterane vor fi desființate de către deținătorii acestora sau de către serviciile de specialitate ale autorității publice locale în maxim trei luni de la expirarea termenului, pe cheltuiala posesorului rețelei, se mai prevede în proiectul de hotărâre. 
Contractul între Primărie și operatorii de telecomunicații, pe 15 ani 
   Hotărârea Consiliului Local care urmează să fie aprobată azi mai prevede că: „noile rețele de comunicații electronice se vor realiza pe raza municipiului numai în canalizații subterane amplasate în zona spațiilor verzi și a trotuarelor, în baza contractelor de folosință încheiate cu titularii dreptului de proprietare asupra terenurilor”. De asemenea, se interzice amplasarea de rețele noi de cabluri pe suporți aerieni. Realizarea rețelelor noi, extinderea și modernizarea celor existente, precum și reamplasarea celor existente în canalizații subterane se fac în baza autorizației de construire. Prevederile hotărârii de Consiliu Local vor fi preluate în Planul Urbanistic General, iar nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se mai arată în proiectul de hotărâre.  
   Prin hotărârea de CL sunt prevăzute și condițiile tehnice pe care trebuie să le respecte operatorul care realizează lucrarea. În situația în care se impune subtraversarea străzilor, canalizația subterană se va realiza prin foraj orizontal dirijat, iar în cazul în care condițiile tehnice nu permit, se va face cu șanț deschis. În situația traversării se va instala un tub de protecție cu un diametru de 110 mm. Canalizațiile subterane vor cuprinde minim două tuburi paralele, cu secțiune egală, cuprinsă între 40 mm – 63 mm diametru. Pentru racordarea la utilizatori, instalația nu trebuie să afecteze aspectul arhitectural al clădirilor. 
   Exercitarea dreptului de acces se va face numai după încheierea unui contract în formă autentică, între Primăria Focșani, în calitate de titular al dreptului de proprietate publică/privată asupra terenurilor/canalizațiilor subterane și furnizorul rețelei de comunicații electronice autorizat, căruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea lucrărilor. Contractul va urma modelul contractului-cadru stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și va conține în mod obligatoriu câteva clauze. Prima se referă la durata contractului, care este de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire, iar a doua prevede zonele în care este permis accesul, respectiv în care se execută lucrările de rețele de comunicații electronice.  
Firmele de cablu-TV vor plăti 1,5 lei sau 3 lei/metru liniar/an
 
   Dreptul de acces se va realiza subteran pe străzi, trotuare, căi de acces către blocuri și zone verzi.  Pentru accesul în bloc, pentru racordarea abonaților, operatorul se va adresa asociației de proprietari, pentru încheierea unui contract. În schimbul deținerii dreptului de acces, operatorul va plăti prețul sau tariful datorat, reprezentând contravaloarea folosinței și despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. „Prețul pentru folosința terenului ocupat prin instalarea, existența și funcționarea elementelor de comunicații electronice care fac obiectul lucrărilor de rețele de comunicații electronice este de 1,5 lei/metru liniar/an pentru furnizorii autorizați care realizează aceste rețele și donează municipiului un tub, iar pentru furnizorii de rețele autorizați care folosesc tuburile proprietatea municipiului Focșani prețul este de 3 lei/metru liniar/an și se constituie venit la bugetul local”, se mai arată în raportul proiectului de hotărâre care va fi aprobat azi. Operatorul trebuie să suporte și toate cheltuielile cu privire la instalarea rețelei. 
BP Office și RCS&RDS, primii interesați să coboare cablurile în pământ
   Primăria Focșani a anunțat că primește cereri din partea operatorilor de cablu și telefonie interesați să își îngroape cablurile și că le va pune la dispoziție condițiile generale pentru realizarea unor astfel de lucrări, potrivit Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de telecomunicații electronice. Cererea de acces trebuie să cuprindă informații cu privire la: datele de identificare ale furnizorului, zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a orașului, lucrările ce urmează să fie efectuate, scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă, durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menținerii rețelelor. 
   Doi operatori de comunicații, respectiv SC BP Office&Service SRL și SC RCS&RDS SA, au solicitat deja Primăriei Focșani acordul pentru realizarea unei infrastructuri de telecomunicații pe domeniul public/privat al municipiului. Aceste lucrări urmează să fie realizate concomitent cu lucrările în curs de desfășurare, de reabilitare a rețelei de termoficare, prin care s-au săpat șanțuri, în cartierul Sud, pe Aleea 1 iunie și Aleea Echității, dar și pe bulevardele București, Unirii și Brăilei.
   Cei de la BP Office vor să introducă unu sau două tuburi, în care se va instala fibră optică, în zonele în care municipalitatea realizează acum lucrări (cartierul Sud, bulevardele București, Unirii, Brăilei). „Solicităm accesul deoarece avem clienți în aceste zone și în acest moment soluția lor de conectare nu asigură un grad maxim de siguranță în cazul ploilor, vântului puternic sau al altor intemperii. Lucrările se vor efectua concomitent cu celelalte lucrări de construcții și nu vor întârzia finalizarea acestora. Durata menținerii rețelei este de 20 de ani”, transmit reprezentanții firmei SC BP Office&Service SRL. Åži cei de la RCS&RDS cer acordul municipalității pentru îngroparea rețelei de telecomunicații pe străzile afectate de modernizare din municipiul Focșani. După finalizarea lucrărilor din Sud, realizate cu fonduri europene, va fi impusă o perioadă de restricție de cinci ani, timp în  care nu pot fi făcute niciun fel de săpături.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here