Vin banii pentru bursele elevilor şcolilor profesionale

2
3167


   Elevii care frecventează cursurile învățământului profesional vor primi bursele lunare în cuantum de 200 de lei. La nivelul județului Vrancea vor fi aproximativ 250 de beneficiari. „În județul nostru vor beneficia de acești bani peste 250 de elevi. 35 dintre ei au renunțat la programul «Bani de liceu» pentru a fi primiți în acest program. Elevii vor primi banii doar dacă vor îndeplini anumite condiții, de aceea ei vor trebui să dea dovadă de serio-zitate. Pentru ca rezultatele să fie pe măsura așteptărilor, elevii vor fi monitorizați atât la nivelul unităților școlare cât și la nivel de Inspectorat Åžcolar”, spune Tincuța Zahariuc, inspector școlar pentru învățământul tehnic. Astfel de clase funcționează la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” și Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” din Focșani și Colegiul Tehnic „Gh. Balș” Adjud. Potrivit unei hotărâri adoptate de Guvernul Ponta, „Bursa profesională” se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. „Bursă profesională” primesc și copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecție în România sau ai străinilor, respectiv cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional.
   „Bursa profesională” se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe durata pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. Dacă elevii au mai mult de zece ore la care au lipsit, bursa li se suspendă pentru o lună, iar dacă au comis abateri disciplinare grave demne de scăderea notei la purtare până la 7, nu vor mai primi cei 200 de lei timp de trei luni. Totodată, bursa nu se va acorda pe o perioadă de șase luni dacă elevul înregistrează cel puțin 40 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30 la sută din totalul orelor la o singură disciplină de studiu. Elevii declarați repetenți nu beneficiază de „Bursa profesională” pentru anii de studiu pe care îi repetă. Potrivit aceleiași hotărâri date de Guvern, elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de sprijin atât prin programul social „Bani de Liceu” cât și prin programul „Bursa profesională”.
   Pentru anul în curs, cererea de acordare a „Bursei profesionale” se înregistrează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, adică până cel târziu pe 24 noiembrie, la unitatea de învățământ la care elevul este înscris.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here