Acreditări obligatorii pentru furnizorii de servicii sociale

0
680


   Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, au obligația de a solicita acreditarea pentru serviciile oferite. Astfel, trebuie să țină cont de această obligativitate serviciile publice de asistență socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), compartimentele de asistență socială ale instituțiilor publice precum și asociațiile, fundațiile, persoanele fizice autorizate și cultele religioase care acordă servicii sociale. 

   Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vrancea avea în evidență, la începutul lunii iunie a acestui an, 128 de furnizori de servicii sociale existenți în județ. Astfel, au solicitat și au obținut acre-ditarea atât asociații și fundații, Penitenciarul Focșani și Cantina de Ajutor Social din municipiul Focșani, cât și 61 de primării în cadrul cărora funcționează Servicii Publice de Asistență Socială. Doar două dintre aceste primării, și anume Adjud și Mărășești, au acreditare pentru furnizarea de servicii specializate, restul fiind acreditate pentru acordarea de servicii sociale primare, și anume pentru acti-vități de identificare a nevoii sociale, familiale și de grup. Nu în ultimul rând, sunt acreditate pentru furnizarea de servicii sociale specializate, toate structurile DGASPC Vrancea. Este vorba de locuințele protejate, mo-dulele familiale, centrele de zi și cele de îngrijire și asistență, centrele de recuperare și reabilitare, centrul de integrare prin terapie ocupațională, precum și adăposturile pentru copii abuzați și pentru delincvenți și servicii și birouri din cadrul instituției.
   Serviciile sociale pentru care se solicită acreditarea reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acți-uni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și în scopul creșterii ca-lității vieții. Acestea pot fi servicii sociale cu caracter primar, care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, ce pot duce la marginalizare sau excluziune socială, sau servicii sociale specializate al căror scop este menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie.
   Serviciile sociale specializate pentru care este necesară obținerea acreditării pot viza: recuperarea și reabilitarea; suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate; educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii; asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente; sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională; îngrijire socio-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; mediere socială; consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere; orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei si-tuații de nevoie socială.
   
Acreditarea, valabilă trei ani

   Perioada pentru care se acordă acreditarea este de trei ani. Cei cărora le expiră acreditările – situație în care sunt, luna aceasta, o serie de furnizori din Vrancea – trebuie să solicite reacreditarea, astfel încât să-și poată continua activitatea.
   Pentru a putea fi acreditat, un furnizor de servicii sociale trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie constituit sau, după caz, autorizat în condițiile legii și să se încadreze în prevederile OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale; să aibă prevăzut în actul de înființare sau în autorizație acordarea de servicii sociale; scopurile și obiectivele urmărite să respecte principiile fundamentale ale drepturilor omului, legislația românească și actele internaționale aplicabile; durata de funcționare prevăzută în actul de înființare să îi permită dezvoltarea serviciilor sociale pentru care solicită acreditarea; să aibă capacitatea de a susține material serviciile sociale pentru care solicită acreditarea pe o perioadă de minim trei luni; să respecte sau să demonstreze că are capacitatea de a respecta standardele generale de calitate pentru serviciile sociale.
   ONG-urile sau instituțiile care solicită acreditarea trebuie să depună la secretariatul tehnic al comisiei de acreditare din cadrul AJPIS, atât o serie de documente care dovedesc înființarea/înregistrarea/autorizarea, cât și acte care să dovedească, de asemenea, capacitatea de a îndeplini standardele generale de calitate. Acestea din urmă sunt fișa de autoevaluare completată, anexată cererii de solicitare a acre-ditării, planul strategic pentru o perioadă de 3-5 ani și carta drepturilor beneficiarului.
   Suspendarea sau retragerea acreditării, precum și limitarea domeniului de activitate se realizează prin decizia directorului executiv al AJPIS, cu acordul comisiei de acreditare. În situații de urgență, aceste măsuri se pot dispune provizoriu prin decizia directorului executiv, urmând ca în termen de 10 zile comisia de acre-ditare să se pronunțe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here