Peste cinci milioane lei, ajutor de deces pentru pensionari

0
1177


   Casa Județeană de Pensii (CJP) Vrancea a acordat, până la începutul lunii septembrie, 2.448 ajutoare de deces, în valoare totală de 5.049.897 lei. Suma ce se acordă ca sprijin pentru înmormântarea pensionarilor și asiguraților a fost majorată, anul acesta, cu 9,7 lei. Astfel, dacă anul trecut urmașii decedatului primeau de la CJP 2.022 lei, respectiv 1.011 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, anul acesta statul acordă 2.117 lei pentru trecerea unui pensionar în lumea drepților. „Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, orice persoană care face această dovadă. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar”, a declarat jurist Cornelia Cotea, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii.
   Sunt considerați membri de familie soțul, părinții și bunicii oricăruia dintre soți precum și copiii proprii, cei adoptați, aflați în plasament sau încredințați spre creștere și educare familiei. Aceștia trebuie să fie în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile până la terminarea acestora, fără a depăși 26 de ani. Membri de familie sunt considerați și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de 18, respectiv 26 de ani.
   Potrivit informațiilor furnizate de conducerea Casei Județene de Pensii, anul trecut au fost acordate 3.544 ajutoare de deces, valoarea totală a acestora ridicându-se la suma de aproape 7 milioane lei. „Potrivit legii, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere tip; certificat de deces în original și copie; act de identitate al solicitantului, original și copie; acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care să ateste calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie). De asemenea, mai trebuie depusă dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, ce constă într-o declarație pe propria răspundere”, a precizat Cornelia Cotea.
   În funcție de situție, pentru acordarea ajutorului mai este nevoie de un act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia (în original), în cazul copilului inapt de muncă în vârstă de peste 18 ani. Totodată, printr-o adeverință se va certifica și că, la data decesului, membrul de familie decedat, cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ (acolo unde situația o impune).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here