Start la selecția ONG-urilor pentru acordarea de subvenții

0
1232


   Asociațiile și fundațiile care doresc să obțină subvenții de la bugetul de stat pot depune documentația necesară, în pachet închis, la registratura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, intrarea B, Sector 1 București, cod 010026, până pe 31 octombrie, ora 16.30. Potrivit informațiilor furnizate de Cătălin Pogorevici, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vrancea, „formularul Cererii de solicitare a subvenției, inclusiv Fișa tehnică și Bugetul unității de asistență socială se găsesc în anexa nr.1 la Normele metodologice și sunt disponibile în format electronic, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la adresa: http://www.mmuncii.ro/ro/563-view.html . La aceeași adresă, puteți consulta și Liniile prioritare de subvenționare pentru anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2390 din data de 17.09.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 668 din 24.09.2012″.
   Documentația pentru solicitarea subvenției trebuie să conțină următoarele:   cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în H.G nr.1153/2001; raportul privind activitatea asociației sau fundației în domeniul asistenței sociale în ultimele 12 luni calendaristice; dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare; dovada dobândirii personalității juridice; ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția generală a finanțelor publice; balanța contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent; dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul; dovada privind situația juridică a sediului unității de asistență socială; autorizația sanitară de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent. „Pot participa la procedura de selecție asociațiile și fundațiile care: se adresează unor beneficiari din mai multe județe ale țării; sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite și acreditate sau licențiate să acorde servicii sociale; acordă de cel puțin 12 luni servicii de asistență socială într-un cadru organizat, denumit unitate de asistență socială”, se precizează în comunicatul de presă trimis de conducerea AJPIS Vrancea redacției noastre.
   
Pentru ce unități de asistență socială se poate cere subvenție

   Unitățile de asistență socială pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenție de la bugetul de stat, în anul 2013, sunt centrele rezidențiale sau centrele care acordă cazare mai mult de 24 de ore, pentru persoane aflate în dificultate, adăposturile de noapte pentru oamenii străzii, cantinele sociale și alte servicii de acordare a hranei (masa pe roți) pentru familiile cu venituri mici. Se mai pot acorda subvenții pentru unități de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu handicap sau vârstnicilor și centre de zi care acordă unul sau mai multe din următoarele servicii: îngrijire personală și supraveghere, recuperare și terapii de recuperare, terapii ocupaționale cu excepția serviciilor de consiliere și informare, și servicii de tip after school – pentru copii separați sau cu risc de separare de părinți, persoane cu handicap, persoane vârstnice, victime ale violenței în familie, toxico-dependente, victime ale traficului de persoane, imigranți și refugiați, fără adăpost, persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului.
   Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, din Focșani, strada Brăilei nr. 3 bis, camera 39, tel. 0237.612.666, interior 129.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here