Ce trebuie să faci ca să obții o pensie

1
1046


   La Casa Județeană de Pensii (CJP) Vrancea au fost înregistrate, de la începutul acestui an și până în prezent, 2.809 cereri de pensionare. Prin aproape jumătate dintre acestea (1058), vrâncenii au cerut acordarea pensiei pentru limită de vârstă, în timp ce  66 de vrânceni au solicitat pensie anticipată, 288 pensie anticipată parțială, 478 pensii de urmaș, iar 362, pensii de invaliditate. De asemenea, 319 persoane s-au văzut nevoite să facă demersuri pentru obținerea pensiei comunitare, iar 238 și-au solicitat drepturi prevăzute de legile speciale.
   Potrivit declarațiilor lui Adrian Juravle, directorul instituției, în aceeași perioadă au fost emise, ca urmare a cererilor depuse, 2.401 decizii de acordare a drepturilor de pensie. Astfel, anul acesta, 983 vrânceni au intrat în rândul pensionarilor pentru limită de vârstă, 66 au început să primească pensii anticipate, 292 pensii anticipate parțiale, alți 489 beneficiază de pensii de urmaș, 347 de pensii de invaliditate și alți 163 de vrânceni au primit decizii de acordare a drepturilor prevăzute de legi speicale. Nu în ultimul rând, doar 61 de persoane dintre cele 319 care au cerut, anul acesta, pensii comunitare, au și primit decizii de acordare a acestora. „De la începutul anului, la instituția noastră au fost înregistrate în afara cererilor privind acordarea pensiei, și 4.653 cereri pentru modificarea drepturilor de pensie. Până în prezent au fost emise 4.470 de decizii în acest sens”, a declarat directorul CJP Vrancea, Adrian Juravle.
   În afară de cerere, documentele necesare pentru pensionare sunt, potrivit Normelor metodologice a prevederilor Legii nr. 263/2010, următoarele: carnetul de muncă (original și copie); carnetul de muncă pentru membrii CAP și carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie – original și copie); livretul militar; diploma de absolvire a învățământului universitare (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate; adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original); adeverință privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original); procura specială, pentru mandatar (original și copie); acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
   De asemenea, pentru ca dosarul de pensionare să fie complet, mai sunt necesare: dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original); adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii dreptului de pensie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here