Declaraţia rectificativă pentru formularul 112

0
1021


Contribuabilii vrânceni care au înscris eronat datele în formularul 112 pot depune o declarație rectificativă care se completează pe același model de document. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea au arătat că trebuie bifată cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.
Declarația rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați; modificarea unor elemente de identificare a asiguratului. De asemenea, poate fi utilizată pentru modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru si-tuația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înre-gistrări, corectarea altor informații prevăzute de formular.
„Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială. Declarația rectificativă se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. Sumele înscrise în declarație nu cuprind dife-rențele de impozite și contribuții sociale stabilite prin actele de control”, au precizat reprezentanții DGFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here