Ghidul depunerii declaraţiei 112

0
837


Peste 10 mii de agenți economici vrânceni sunt așteptați la ghișeele fiscului până la sfârșitul acestei luni pentru depunerea declarației unice 112, introdusă în premieră din această lună. Direcția Generală a Finanțelor Publice Vrancea a pregătit 28 de ghișee pentru a evita aglomerația specifică din ultimele zile ale lunii. „Monitorul de Vrancea” vă prezintă pașii care trebuie parcurși de un agent economic pentru depunerea formularului 112 la ghișeele fiscului.

25 februarie este termenul limită până la care agenții economici vrânceni pot depune, în premieră, declarația unică 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impo-zitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Pentru a evita aglomerația la ghișee, suprasolicitarea sistemului informatic și a nu risca depășirea termenului de depunere a declarațiilor, finanțiștii vrânceni au pregătit atât un număr mare de ghișee – 28 la toate unitățile fiscale, cât și un ghid pentru depunerea formularului.
Finanțiștii îi avertizează pe contribuabili, respectiv societățile de contabilitate, experții contabili, contabilii autorizați, care depun Declarația unică 112 pentru mai mulți operatori econo-mici, „să nu aștepte ultimele 2-3 zile pentru depunerea acestora având în vedere procedura mai anevoioasă de verificare la ghișeu și eventuala suprasolicitare a sistemului informatic”.
Atenție la erori

În urma verificărilor pot apărea erori precum imposibilitatea vizualizării formatului electronic al declarației, erori de structură a fișierului sau existența unor date incorecte sau neconcordanțe între informațiile înscrise în formatul electronic al declarației și cele înscrise în formatul hârtie. „În oricare din aceste situații, organul fiscal atribuie declarației un număr unic de înregistrare care se generează automat prin aplicația informatică și înscrie acest număr, precum și data depunerii pe ambele exemplare ale declarației”, arată reprezentanții DGFP.
În această situație, contribuabilul trebuie să prezinte organului fiscal, în termen de 3 zile calendaristice de la înregistrarea formatului hârtie al declarației, copia formularului 112 în format hârtie, pe care a fost înscris, de organul fiscal, numărul de înregistrare și data depunerii, declarația în format electronic, într-o formă care poate fi vizualizată, prelucrată, sau după caz, corectată. „Depășirea termenului de 3 zile, duce la anularea numărului și datei de înregistrare inițiale”, precizează DGFP.

Stadiul declarației se verifică pe internet

Declarația este acceptată dacă în urma verificărilor nu a fost identificată nicio eroare din cele menționate. În această situație, contribuabilul primește un număr unic de înregistrare pentru declarație, care se generează automat prin aplicația informatică. Acest număr precum și data depunerii se înscriu pe ambele exemplare ale declarației. Ulterior, contribuabilul are obligația să verifice, pe internet, stadiul declarației.
„Stadiul de prelucrare a declarațiilor depuse poate fi consultat de fiecare contribuabil accesând, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa: www.anaf.ro/StareD112 opțiunea Vizualizare declarație. Dacă în urma vizualizării stării declarației pe internet, contribuabilul constată că aceasta este considerată invalidă, acesta se va prezenta la organul fiscal cu o nouă declarație corectă, pentru care va primi un alt număr și o altă dată de înregistrare”, precizează DGFP.

Etapele depunerii declarației 112 la ghișeu:

1. Depunerea declarației la organul fiscal competent se face în format hârtie, semnat și ștampilat, conform legii, însoțit de declarația în format electronic, pe suport CD.
Declarația în format electronic, pe suport CD trebuie să cuprindă: Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; Anexa 1.1 „Anexa angajator”; Anexa 1.2 „Anexa asigurat” (se completează câte o anexă 1.2 pentru fiecare asigurat).
2. Declarația în format hârtie trebuie să aibă înscrise:
– codul de identificare fiscală al contribuabilului
– datele de identificare ale contribuabilului, potrivit formularului
– semnătura și ștampila.
În cazul în care, în urma verificării formularului, codul de identificare fiscală nu corespunde cu cel din baza de date „Registrul contribuabililor”, declarația este respinsă, fără să i se atribuie număr de înregistrare.
3. Dacă codul de identificare fiscală este corect, se trece la etapa următoare.
Se vizualizează formatul electronic al decla-rației, se verifică formatul electronic al declarației, cu ajutorul programului de verificare, sunt verificate informațiile înscrise în formatul electronic al declarației cu cele înscrise în formatul hârtie prezentat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here