“Puteţi funcţiona ca PFA”

0
23671


Astăzi, „Curierul juridic” vă prezintă solicitările domnilor Ionel G. și Marian F. din municipiul Focșani

Domnul Ionel G., din municipiul Focșani, ne-a scris pe adresa redacției rugându-ne să îi comunicăm cîteva informații despre cum poate să se înregistreze ca persoană fizică auto-rizată.
Răspuns: Domnule Ionel G., pentru a funcționa ca persoană fizică autorizată (PFA) aveți nevoie de copie de pe actul de identitate, o copie a actului de proprietate a spațiului unde va fi sediul social, contractul de comodat în original, acordul asociației de proprietari ( unde este cazul ), certificat de atestare fiscală de la primărie, documente care atestă calificarea dvs. în domeniul în care urmează să funcționați, procură notarială și specimen de semnătură. În cazul persoanelor fizice autorizate veți plăti un impozit pe venit de 16%, inițial la suma din declarația de impunere privind venitul anticipat, iar apoi urmând regularizarea în cazul sistemului de impunere pe ve-nitul real.
Domnul Marian F., din municipiul Focșani, ne-a scris pe adresa redacției și ne-a solicitat informații despre cum se face comunicarea unei hotărîri judecătorești și cum pot fi obținute cheltuielile de judecată. Dumnealui ne-a spus că a fost parte într-un dosar, dar că nu a primit încă hotărîrea judecătorească.
Răspuns: Domnule Marian F., grefierul tehnodactilografiază sentința în baza motivării redactate de judecătorul redactor și o comunică părților. Prin regulamentul de ordine interioară, judecătorul are, de principiu, 30 de zile, pentru a redacta motivele hotărîrii date. Cheltuielile de judecată nu se acordă din oficiu, ci numai la cerere, astfel că dacă ați cîștigat procesul și ați efectuat cheltuieli, trebuie să le solicitați. Cheltuielile de judecată cuprind taxele judiciare de timbru, timbrul judiciar, onorariile avocaților și experților, cheltuielile pentru deplasarea părților și martorilor la instanță, precum și orice alte cheltuieli pe care partea care a cîștigat procesul va dovedi că le-a făcut. Instanțele comunică, din oficiu toate hotărîrile care pot fi atacate de părți cu apel sau cu recurs. De asemenea, se comunică și hotărîrile irevocabile.

Așteptăm scrisorile dvs. pe adresele: „Monitorul de Vrancea”, Focșani, str. Bucegi nr. 21 sau redactie@monitorulvn.ro, cu specificația: „Curier juridic”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here