Năvală la Casa de Asigurări

0
282


În fiecare zi, pragul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vrancea este trecut de peste 200 de vrânceni care solicită eliberarea unei adeverințe cu care își pot dovedi calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale. „Potrivit Ordinului 617/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, persoanele care beneficiază de asigurările sociale de sănătate fără plata contribuției sau cu plata contribuției din alte surse vor face dovada încadrării în una dintre aceste categorii printr-un document justificativ – adeverință, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii”, a declarat Iustina Micu, purtător de cuvânt al CAS Vrancea.  Holurile  CAS se aglomerează zilnic, începând cu prima oră, și până la încheierea programului. Oamenii au nevoie de adeverințe care să certifice faptul că sunt asigurați, deoarece unii medici de familie sau medicii specialiști le solicită acest lucru, cu toate că aceștia pot afla în timp real dacă persoana se află deja în Sistemul Informatic Unic Integrat, având acces la baza de date prin introducerea codului numeric personal în baza de date.

Acte necesare pentru eliberarea adeverinței de asigurat

În vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat, vrâncenii trebuie să se pre-zinte la CAS cu anumite documente justificative. Astfel, copiilor până la vârsta de 18 ani li se cere doar actul de identitate sau certificatul de naștere, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani trebuie să aducă actul de identitate și o declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri din muncă, plus un document care dovedește faptul că sunt elevi sau studenți.
Cei cu vârsta până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului trebuie să se prezinte cu actul de identitate, un document din care reiese că au fost incluși într-un sistem de protecție a copilului, declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri și un document eliberat de primărie, care să ateste că nu beneficiază de ajutor social. Familia care întreține o altă persoană asigurată trebuie să dovedească relația de rudenie, respectiv căsătoria cu persoana asigurată; persoanele cu handicap au nevoie de un certificat de încadrare într-un grad de handicap; bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni vor aduce la CAS, pe lângă actul de identitate și declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri, o adeverință me-dicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate. Femeile însărcinate sau lăuzele au nevoie de actul de sănătate, o adeverință medicală, certificat de naștere a copilului (lăuzele), dar și documente prin care demonstrează că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe țară, sau, în cazul în care nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere.
De asemenea, persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj, se vor prezenta cu carnetul și/sau adeverința eliberate de instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Pensionarilor li se solicită cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, plus o declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri impozabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here