A început febra definitivatului şi a gradelor

0
473


Cadrele didactice din învățământul preuniversitar sunt așteptate să se înscrie pentru susținerea definitivatului, dar și a exa-menelor de grad. Potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului, înscrierile pentru definitivat au debutat încă de la 1 octombrie și se vor finaliza în ultima zi a lunii. Lista cu candidații respinși la înscriere va fi comunicată de către Minister Inspectoratului Åžcolar Județean (ISJ) Vrancea, până pe data de 1 decembrie, urmând ca până pe 13 decembrie să fie comunicată centrelor de examinare de către Inspectorat. Până pe data de 6 iunie 2011, va fi făcută cunoscută Ministerului componența comisiei de examinare de către centrele de perfecționare.  Directorii unităților de învățământ din județ au la rândul lor obligația ca în perioada 7 – 14 iunie 2011 să transmită Inspectoratului documente privind concluziile ultimei inspecții școlare, dar și documente din care să rezulte vechimea fiecărui cadru didactic în parte. Concursul de definitivat va fi organizat în perioada 18 – 24 august 2011. Definitivatul poate fi promovat cu cel puțin media 6, iar profesorilor ce au obținut punctaje mari, li se vor acorda drepturile salariale afe-rente în baza emiterii ordinului de ministru.

***
În ceea ce îi privește pe profesorii ce doresc să obțină gradul didactic II, solicitarea în acest sens și efectuarea primei inspecții vor trebui făcute în perioada 1 – 30 octombrie. Probele scrise și orale se vor organiza în perioada 25 – 31 august 2011, iar rezultatele vor fi comunicate în cel mult 15 zile. Examenul pentru gradul II se promovează cu cel puțin media 7. În cazul candidaților care optează pentru obținerea gradului didactic I, înscrierile se derulează în perioada 1 – 30 octombrie, până la data de 30 noiembrie fiind comunicată și lista cu candidații acceptați. Colocviul de admitere se va depune de către candidați în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2011. Rezultatele finale le vor fi comunicate candidaților în data de 1 iulie, urmând ca de la 1 septembrie ei să beneficieze pe lângă gradul didactic I, și de drepturile salariale ce le revin în urma promovării. Candidații de la examenul pentru gradul I trebuie să obțină minimum media 8.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here