Ultima zi pentru „Bani de liceu”

0
165


Mâine este ultima zi când liceenii cu posibilități materiale reduse pot să mai depună cereri, la secretariatele liceelor, pentru a beneficia de programul național „Bani de liceu”. În perioada 2 – 23 octombrie, vor fi efectuate anchetele sociale și evaluările, de către membrii comisiilor desemnate. Până pe data de 27 a lunii viitoare vor fi centralizate cererile, iar afișarea pe internet a listei cu beneficiarii se va face pe data de 28 octombrie. Pe data de 29 octombrie se vor afișa listele în toate unitățile de învățământ, în așa fel încât toți elevii să aibă acces la ele. Liceenii nemulțumiți de modul în care le-au fost evaluate dosarele au dreptul să depună contestații, termenul limită pentru acestea expirând pe data de 2 noiembrie. Potrivit legislației în domeniu, pot beneficia de sprijin financiar prin programul „Bani de liceu” acei elevi care se află în întreținerea familiilor, ale căror venituri lunare brute pe membru de familie nu depășesc suma de 150 lei. Cei interesați vor trebui să atașeze la dosar o cerere tip, însoțită de câte o copie după certificatul de naștere și actul de identitate, copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei, acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei, dar și adeverință eliberată de către unitatea școlară din care să rezulte media generală și numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior. În cazul în care există elevi care au același venit, la departajarea lor se va ține cont de statutul juridic sau medical al elevilor, în sensul că au prioritate orfanii, urmașii eroilor Revoluției și bolnavii. Totodată, au prio-ritate elevii proveniți din mediul rural care sunt școlarizați în altă localitate, dar și elevii care au acumulat un număr mai mic de absențe nemotivate și care au avut medii mai bune în anul școlar precedent. Odată ce vor fi acceptați în cadrul acestui program, elevii sărmani vor primi de la stat, lună de lună, pe toată durata anului școlar, suma de 180 lei. Banii se vor acorda inclusiv pe perioada susținerii examenului de Bacalaureat. Lista cu beneficiarii sprijinului financiar „Bani de liceu” se va afișa pe portalul http://banideliceu.edu.ro și pe site-ul www.edu.ro, tot pe aceleași site-uri elevii putând afla și informații suplimentare despre acest program național. Anul trecut, la nivelul județului nostru, au beneficiat de acești bani peste 2.700 de liceeni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here