Bani pentru împădurirea terenurilor agricole

0
274


Autoritățile locale, dar și proprietarii de terenuri agricole pot primi fonduri europene pentru împădurirea terenurilor. De la 1 octombrie, este anunțată lansarea depunerii de proiecte pentru măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Ghidul solicitantului a fost deja publicat pentru consultare de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
Măsura vizează terenurile cu destinație și folosință agricolă și pajiști permanente, care prezintă un randament scăzut la hectar și/sau risc major de degradare datorită unor factori de mediu și constă în înființarea de plantații forestiere pe 49.300 hectare. Pot primi aceste fonduri proprietarii privați de teren agricol, persoane fizice sau juridice, asociații de proprietari de teren agricol- mandatate de proprietari, arendași- mandatați de proprietar. De asemenea, fondurile pot fi solicitate de consilii locale, concesionari de terenuri proprietate a Consiliului local, mandatați de Consiliu. Sprijinul financiar ne-rambursabil constă în plata unor prime standard pe hectar, diferențiate pe zone și pe categorii de beneficiar.
Cei mai mulți bani se acordă pentru înființarea plantațiilor forestiere în zona de cîmpie. Pentru proprietari privați, arendași și concesionari, prima pentru consultanță și proiectare nu trebuie să depășească 70% din costul standard, dar nu mai mult de 226,5 euro/hectar pentru zona de câmpie, 197,8 euro/hectar pentru deal și 167 euro/hectar pentru zona de munte. Prima pentru înființarea plantației nu trebuie să depășească 70% din costul standard, respectiv 1.330 euro/hectar pentru zona de câmpie, 1.162 euro/hectar pentru zona de deal și 1.092/hectar pentru zona de munte.
Prima pentru întreținerea plantației se acordă în proporție de 100% din costul standard, respectiv 1.336 euro/hectar pentru zona de câmpie, 1.166 euro/hectar pentru zona de deal și 826 euro/hectar pentru zona de munte.
De asemenea, se mai acordă o primă anuală de 215 euro/hectar pentru pierdere de venituri, timp de 15 ani, pentru fermieri, respectiv persoane cu venituri majoritare din surse agricole. Persoanele care obțin venituri majoritare din alte surse decât cele agricole pot primi o primă anuală pentru pierdere de venituri de 110 euro/hectar.
Sprijinul financiar nerambursabil pentru consiliile locale care vor să înființeze împăduriri va fi de 70% din costul standard pentru consultanță și proiectare, respectiv de 133 euro/hectar pentru zona de câmpie, 116,2 euro/hectar pentru zona de deal și 109,2 euro/hectar pentru zona de munte. Prima pentru înființarea plantației ajunge la 70% din costul standard, respectiv 1.330 euro/hectar pentru zona de câmpie, 1.162 euro/hectar pentru zona de deal și 1.092 euro/hectar pentru zona de munte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here