Tribunalul Vrancea, proiect pilot de unificare a practi¬ cii judiciare

0
382


Tribunalul Vrancea este parte componentă a unui proiect care vizează unificarea practicii judiciare, în cadrul Strategiei de informatizare pentru perioada 2010 – 2015. Proiectul vizează dezvoltarea unui site integrat de jurisprudență, acesta urmând a fi realizat prin unificarea bazelor de date ale site-urilor de jurisprudență dezvoltate de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Tribunalul Vrancea, și totodată adăugarea unor noi funcționalități, cum ar fi un motor de căutare după criterii relevante. Strategia de informatizare pentru perioada 2010-2015 își propune implementarea proiectelor derulate la nivelul Uniunii Europene, prin programele e-justice și e-law, precum și oferirea utilizatorilor interni a suportului necesar, prin promovarea de noi modalități de lucru, mai eficiente și furnizarea unui număr mai mare de date și servicii on-line pentru cetățeni. Fiecare proiect prevăzut în Strategia de informatizare pentru perioada 2010 – 2015 își propune îmbunătățirea ca-lității actului de justiție prin punerea la dispoziție a unor instrumente electronice performante, ce au rolul de a facilita accesul la anumite informații publice sau de a grăbi procedurile judiciare.

***
În ceea ce privește intrarea în vigoare a noilor coduri, proiectul urmărește implementarea dispozițiilor noilor coduri în programele ECRIS, prin modificarea și completarea aplicațiilor software. De asemenea, vor fi luate măsuri pentru refacerea, modificarea și completarea statisticii judiciare atât pentru instanțe, cât și pentru parchete, conform noilor modificări legislative.
Se dorește dezvoltarea procedurilor electronice aferente procesului de judecată în materie civilă și comercială, implementarea procedurilor de depunere a cererii de chemare în judecată în formă electronică, citare electronică și comunicarea actelor de procedură și a hotărârii în formă electronică.
De asemenea, actul normativ ar urma să celerizeze și să fluidizeze procedurile aferente ședințelor de judecată, prin implementarea sistemelor de afișare la ușa sălii de judecată a cauzelor în curs de audiere și a ordinii dosarelor aflate pe rol în cadrul ședinței, dar și degrevarea arhivelor instanțelor prin dezvoltarea portalului instanțelor de judecată și publicarea automată de date și informații suplimentare extrase din sistemele ECRIS.
Publicarea pe internet a hotărârilor judecătorești constituie o obligație asumată de România față de Comisia Europeană.

***
În scopul celerizării procedurilor judiciare și implementării celorlalte proiecte, Strategia de informatizare pentru perioada 2010 – 2015 prevede dezvoltarea rețelelor instanțelor pentru a permite utilizarea noilor sisteme ECRIS și a celorlalte aplicații realizate sau îmbunătățite prin proiectele prevăzute în Strategie. Totodată, prin noua Strategie se urmărește moder-nizarea și completarea infrastructurii hardware utilizată de instituțiile sistemului judiciar pentru a permite utilizarea noilor sisteme ECRIS și a celorlalte aplicații software.
Implementarea proiectelor prevăzute în prezenta Strategie va conduce la o soluționare mai rapidă a cauzelor comerciale îmbunătățind astfel fluxurile comerciale grevate de anumite aspecte litigioase.
Totodată, proiectele ce vizează furnizarea informațiilor către justițiabili în format electronic pe site-ul Ministerului Justiției sau alte site-uri dedicate, au menirea de a facilita accesul la informații de interes public și implicit vor fi benefice mediului de afaceri prin degrevarea agenților economici de anumite activități suplimentare. Proiectele ce privesc furnizarea de servicii on-line de către Oficiul Național al Registrului Comerțului vor pune la dispoziția comercianților instrumente electro-nice, a căror utilizare va reduce substanțial costul și timpul dedicat acestor activități, îmbunătățind condițiile dezvoltării mediului de afaceri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here