Cărţi de identitate biometrice

0
793


Vrâncenii vor putea avea, de la 1 ianuarie 2011, cărți de identitate biometrice, conform unui proiect supus dezbaterii publice de Ministerul de Interne (MAI), care prevede introducerea cărții de identitate electronice. Proiectul prevede ca și copiii mai mari de șase ani să poată avea cărți de identitate, în loc de pașaport, în cazul unei călătorii în țările Uniunii Europene.
Ministerul Administrației și Internelor supune dezbaterii publice, astăzi, un proiect de ordonanță de urgență ce reglementează folosirea cărții de identitate electronice cu datele biometrice ale deținătorului și modul de eliberare a acestui document. „Cartea electronică de identitate este de tip smart card și conține date cu caracter personal, inclusiv date biometrice ale titularului, în format tipărit și/sau în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță”, potrivit proiectului legislativ.
Datele incluse pe cartea electronică sunt imaginea feței și imaginile amprentelor a două degete, iar conținutul smart card-ului se supune avizării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În ceea ce privește eliberarea cărții de identitate electronice, persoanele interesate vor completa un formular-tip emis de angaja-tul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și care va conține datele cu caracter personal, actualizate, ale solicitantului. Persoana care solicită eliberarea unei noi cărți electronice de identitate va prezenta, în susținerea cererii, documentele cu care face dovada adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință, iar documentele cu care se face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile și a cetățeniei române vor fi prezentate numai dacă au intervenit modificări cu privire la ele. Preluarea datelor biometrice pentru cardul electronic se va face numai în prezența titularului, la sediul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, respectiv al misiunii diplomatice care înre-gistrează cererea pentru elibe-rarea acestuia.

Stranierii vor obține cărțile de identitate la ambasade

MAI intenționează ca, pe măsura dotării misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din străinătate cu echipamentele tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetățenii români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate să poată depune cererea pentru eliberarea cardului electronic la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare din statul respectiv, dacă, din motive temeinice, nu se pot deplasa în țară. În cazul în care o persoană solicită eliberarea unei cărți de identitate electronice, însă nu prezintă toate documentele necesare, acesteia i se va eli-bera o carte de identitate provizorie.
O noutate apare în cazul copiilor care, începând cu vârsta de 6 ani, pot deține carte de identitate electronică, în vederea călătoriei în străinătate. Cartea electronică de identitate, urmează a fi eliberată începând cu data de 1 ianuarie 2011, iar cererea pentru eliberarea unei noi cărți de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, poate fi depusă cu cel mult 180 zile, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărții de identitate deținute.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here