Evaziune cu TVA de 1,4 milioane lei

0
397


Inspectorii fiscali vrânceni au recuperat peste 2,7 milioane lei la bugetul general consolidat în urma controalelor derulate în luna iunie. Cele mai mari evaziuni au fost constatate la taxa pe valoarea adăugată și la firmele din confecții, prestări servicii, construcții, comercializarea produselor petroliere și a masei lemnoase.
Inspectorii au efectuat 260 de verificări la 254 de contribuabili, din care 172 verificări la persoane juridice și 88 la persoane fizice auto-rizate. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice au precizat că 27 de inspecții au fost efectuate la contribuabilii care nu au fost verificați în ultimii trei ani iar 45 de inspecții au fost parțiale, din care 34 au fost efectuate pentru soluționarea deconturilor negative de TVA cu opțiune de rambursare – cu control anticipat – depuse de contribuabili. Au mai fost efectuate 17 cercetări la fața locului, 18 controale încrucișate și 6 controale inopinate, care au vizat punctual diverse solicitări, fără a fi constatate deficiențe.
Cele mai mari dife-rențe de taxe sunt la TVA, respectiv 1,45 milioane lei. Alte dife-rențe semnificative au fost constatate la impozitul pe profit-335 mii lei, impozit pe dividende-183 mii lei și contribuții de asigurări sociale-92 mii lei. Au mai fost aplicate majorări de întârziere de 396 mii lei, 126 de amenzi contravenționale în valoare de 120 mii lei precum și confiscări de 555 lei.
„Cele 126 de amenzi contravenționale s-au aplicat în principal pentru: declararea în mod eronat la organul fiscal teritorial a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului ge-neral consolidat; ne-respectarea prevede-rilor M.F.P. referitoare la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, respectiv pentru neefectuarea inventarierii; nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. În acțiunile de inspecție desfășurate în luna iunie 2010, organele de specialitate din cadrul Activității de Inspecție Fiscală Vrancea au constatat nerespectarea preve-derilor legale în dome-niul fiscal în principal la agenții economici care desfășoară activitate în domeniul confecțiilor,  prestărilor de servicii, construcțiilor, produselor petroliere,  masei lemnoase, co-merțului angros și cu amănuntul”, au precizat reprezentanții DGFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here