Penalizări mai mari pentru datornicii la stat

0
619


De la 1 iulie a intrat în vigoare noul sistem de calcul a penalizărilor pentru datornicii la bugetul statului. Penalizările ajung până la 15% dacă firmele au datorii mai mari de 90 de zile.

Fiscul percepe dobânzi și penalizări mai mari de la firmele care nu au bani pentru a-și achita taxele și impozitele restante la buget. După ce au introdus impozitul forfetar, guvernanții au schimbat și sistemul de calcul pentru datornicii la bugetul de stat. Noul sistem de calcul al penalităților a intrat în vigoare de la 1 iulie, fiind stabilit prin Ordonanța de Urgență 39 din 2010. Noul sistem penalizează firmele care nu reușesc să își plătească datoriile către stat în termen de cel mult 30 de zile deoarece impune penalități care ajung chiar și la 15% din obligațiile principale, dacă datoriile depășesc 90 de zile.
Potrivit actului normativ, începând de la 1 iulie, creanțele fiscale accesorii includ dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere. Obligațiile de plată accesorii sunt dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, și nu doar majorările. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere și va înlocui majorarea de întârziere de 0,1% pe fiecare zi de întârziere a plății obligațiilor fiscale.
„Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv”, se arată în OUG 39 din 2010.
Pentru neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale principale se datorează penalități de întârziere care se determină conform procedurii stabilite de Fisc.
Astfel, pentru primele 30 de zile de la scadență, nu se datorează și nu se calculează penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale stinse în această perioadă. Situația se schimbă pentru următoarele 60 de zile. Din a 31-a zi până în a 90-a zi, nivelul penalităților de întârziere este de 5% din obligațiile fiscale stinse în această perioadă. După împlinirea celor 90 de zile, nivelul penalităților de întârziere este de 15% din obligațiile fiscale principale rămase nestinse. Penalitățile de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.
„Pentru neachitarea la termenele de scadență a obligațiilor de plată către bugetele locale se datorează majorări de întârziere, în cuantum de 2% din obligațiile principale neachitate. Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Se aplică și prevederile referitoare la penalitățile de întârziere”, se arată într-un comunicat al Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea.
Termenele în funcție de care se stabilește nivelul penalităților de întârziere încep să curgă de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, adică de la 1 iulie. „În toate actele normative în care se face tri-mitere la prevederile Ordonanței de Guvern 92 din 2003 iar sumele respective constituie venituri ale bugetului de stat, pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată se datorează dobânzi și/sau penalități de întârziere”, precizează DGFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here