Cuvânt la Evanghelia despre grijile vieţii

0
440


„Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele?”

„Åži cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Åži vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă.” Există mai multe feluri de griji: unele sunt numite mântuitoare, altele sunt numite ale trupului, altele ale minții și tot așa. „Toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm” se cântă la Sfânta Liturghie. Prin urmare, trebuie să ne îngrijim, să covârșim grijile lumești cu încrederea în Dumnezeu și în bunătatea Lui, făcându-ne datoria, pentru că dacă nu-ți faci datoria, grijile se înmulțesc și îngrijorarea crește. Dar există și o grijă pentru a deveni bun, o grijă pentru împlinirea voii lui Dumnezeu, grija de a trăi corect, grija de a face ceea ce ești dator să faci. Există și griji mântuitoare, griji care te ridică, te angajează în viața sfântă, grija de a-ți împlini datoriile pe care le ai prin situația în care te găsești. De exemplu, cineva care are familie, grijă de copii, de a-i crește, de a-i educa frumos și bine, grija de a le da o înzestrare spirituală care să-i păzească de necazurile vieții, pentru că necazurile vieții vin de pe urma păcatelor. Ceea ce vrea Dumnezeu cu noi este ca în fiecare zi să trăim o viață frumoasă și liniștită, o viață din care să lipsească îngrijorarea pentru lucruri pământești, dar în care să se facă vădită grija de a-I sluji Lui și de a-I face voia Lui. În felul acesta omul este angajat spre bine și nu este asuprit de rău. „Să nu ne îngrijim pentru ziua de mâine” s-ar putea înțelege astfel: să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, dar să ne facem datoria în ziua de azi. Dacă ne facem datoria în ziua prezentă, ziua de mâine este rezolvată cu pro-blemele care le-ar aduce dacă nu ne-am împlini datoria în ziua de astăzi. Bineînțeles că toate acestea le avem în vedere cu gândul la Dumnezeu, care l-a făcut pe om și cu posibilitatea de a se îngriji. Åži chiar și cu posibilitatea de a se îngrijora. Dar Domnul Hristos vrea să-l despovăreze pe om de îngrijorarea păgubitoare și să-l angajeze cu grija mântuitoare”, spunea părintele Teofil. Nu trebuie să ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul cu binele. Cel ce se smerește va fi înălțat, cel ce se înalță va fi smerit. Sunt foarte multe principii demne de urmat în cuprinsul Vechiului Testament și în Sfânta Evanghelie. Sfântul Apostol Pavel spune: „Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre mărirea lui Dumnezeu să le faceți” (I Cor. 10, 31). Mântuitorul Hristos a zis: „lasă acum să împlinim toată dreptatea” (Mt. 3, 15). „De nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărtura-rilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu” (Mt. 5, 20). „Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul Său preț de răscumpărare pentru mulți” (Mt. 20, 28). „Cel ce vrea să vină după mine să se le-pede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Mt. 16, 24). Sunt foarte multe principii de viață, principii după care ne putem dirija viața, ne putem orienta.

Dumnezeu este alături de noi!

Trebuie să ne îngrijim atât de trup cât și de suflet. Un creștin trebuie să-și împlinească datoriile care țin de viața spirituală, de rugăciune, de meditație, de participarea la sfintele slujbe, de punere în va-loare a calităților sufletești pentru binele lui și pentru binele altuia, de cunoașterea de învățături sfinte, mai ales din Sfânta Evanghelie, cuvintele cele veșnice ale Mântuitorului. Toate lucrurile acestea sunt spre binele sufletului și aduc apoi și buna chivernisire a trupului. Mântuitorul a spus că după lucrul veacului acestuia, care aduce griji și îngrijorări, se străduiesc cei care nu știu de Dumnezeu. Or, noi, creștinii, știm că avem trebuință de ele și știm că avem un Tată care se îngrijește de noi, și atunci rugăciunea ne întărește în conștiința aceasta că Dumnezeu este cu noi, că ne ajută, că găsește El mijloacele de a se rezolva lucruri și mai presus de posibilitățile noastre. Ne rugăm lui Dumnezeu fiind încredințați că nu suntem singuri în această lume, ci „cu noi este Dumnezeu… acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here