Consilierii locali vor linişte pe terase

0
488


Terasele sezoniere din Focșani vor fi dotate cu aparate de monito-rizare a zgomotului care opresc muzica prea puternică. Noua condiție este impusă prin regulamentul de funcționare atât teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani cât și pe proprietățile particulare. Proiectul de regulament este afișat atât la sediul primăriei cât și pe site-ul instituției.
Unul dintre inițiatori, consilierul Liviu Oloeriu, spune că acest proiect este generat de nevoia de a asigura, atât liniștea cât și siguranța focșănenilor care locuiesc în vecinătatea acestor locații. Cetățenii interesați pot trimite pe adresa primăriei propuneri și sugestii. Prezentul regulament aduce ca noutate dotarea unităților cu aparat de monitorizare a zgomotului, prin care se poate deconecta sursa de zgomot în situația depășirii limitei admise. Deocamdată o singură terasă din Focșani deține un asemenea aparat.
Prin noul regulament, comercianților li se va interzice „rezervarea” unor locuri de parcare pentru clienți prin amplasarea pe carosabil de scaune sau cutii. De asemenea și lucrările improvizate cu folii, cartoane sau prelate care să protejeze împotriva ploii sunt interzise. Mesele și scaunele vor fi așezate direct pe sol sau pe podiumuri nu mai înalte de 15 centimetri.
Nu vor fi autorizate să funcționeze terase la o distanță mai mică de 5 metri de intersecții sau treceri de pietoni și nici pe trotuarele mai înguste de doi metri. Zona în care funcționează terasa se va delimita prin elemente decorative, plante ornamentale sau panouri transparente cu înălțimea ma-ximă de 80 de centimetri.
Sezonul de funcționare a teraselor începe în data de 1 mai și se termină în 30 septembrie a fiecărui an. În cazul în care unui comerciant care are terasă pe domeniul public al municipiului i se anulează auto-rizația de funcționare sau renunță la desfășurarea acti-vității comerciale în terasele sezoniere, acesta va fi obligat să readucă terenul la starea inițială. Terasele vor funcționa până la ora 22.00 iar în interva-lul orar 22.00-24.00 pot funcționa numai cu acordul vecinilor, atât pe orizontală cât și pe verticală ( cazul teraselor aflate lângă blocuri).
Pentru terasele care organizează mese festive la cererea clienților, petrecerile nu se vor putea prelungi peste ora 22.00, decât cu condiția respectării normelor legale privind ordinea și liniștea pu-blică. Astfel, solicitantul va depune o notificare la Primăria Focșani, la Poliția Municipiului și la Poliția Comunitară cu cel puțin 48 de ore înainte de eveniment, în care va declara pe propria răspundere că va lua toate măsurile pentru respectarea reglementărilor privind ordinea și liniștea pu-blică. Dacă se va omite notificarea, primarul municipiului poate interzice desfășurarea unor astfel de evenimente pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 luni.
În cazul unor reclamații, programul de funcționare al terasei poate fi redus sau chiar poate fi suspendată activitatea. Depășirea suprafeței amplasamentului cât și a perioadei de valabilitate a convenției se va sancționa cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei. Åži funcționarea fără autorizație se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 2.000 de lei. Cea mai mare sancțiune poate fi de 4.000 de lei și se poate aplica în cazul teraselor care nu respectă orarul de funcționare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here