Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Mihălceni va fi modernizat

0
277


Consiliul Județean va modifica, azi, indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizarea, extinderea și dotarea Centrului școlar pentru educație incluzivă Mihălceni”. Proiectul este finanțat din fonduri europene, alocate prin Programul operațional regional 2007 – 2013, axa prioritară 3, domeniul de intervenție 3.4. Proiectul de hotărâre va fi discutat, azi, în ședința ordinară a Consiliului Județean. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, inițiate de președintele instituției, Marian Oprișan.
Vă reamintim că președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan a semnat, vineri, contractul privind finanțarea proiectului european „Conso-lidarea, modernizarea și dotarea cu echipamente didactice a Centrului pentru Educație Incluzivă Măicănești”.
Proiectul are o valoare de 3.058.719 lei și privește îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a dotării centrului, în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ adaptat ce-rințelor specifice ale copiilor cu dizabilități psihice. Clădirea școlii va fi consolidată, iar cantina și sălile de clasă vor fi reabilitate. Centrul va fi echipat cu tehnică IT și materiale didactice specifice, în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu pentru cei 102 asistați, dar și pentru cele 31 cadre didactice care predau aici. De asemenea, bucătăria va fi dotată cu echipamente electrocasnice noi.
Implementarea acestui proiect va crește calitatea serviciilor educaționale furnizate elevilor cu dizabilități psihice și va sti-mula dezvoltarea cognitivă și comportamentală creând premisele integrării sociale și profesionale a acestora după finalizarea studiilor. 
Este al doilea proiect european semnat, în 2010, de președintele Consiliului Jude-țean Vrancea, după ce, în data de 30 martie, Marian Oprișan a semnat, împreună cu ministrul Mediului și Pădurilor, Laszlo Borbely contractul de finanțare a proiectului „Extinderea și reabi-litarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vrancea” – Vranceaqua, ce are o valoare de 107 milioane euro.
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi se mai află proiectele privind rectificarea bugetelor proprii ale  județului Vrancea pe anul 2010, stabilirea conducerii Serviciului Public Județean „Salvamont”,  aprobarea rezultatului final al eva-luării managementului la Åžcoala Populară de Arte și Meserii Focșani și la Centrul Județean pentru Conservarea și Pro-movarea Culturii Tradiționale Vrancea, ambele pe anul 2009.
De asemenea, consilierii județeni vor dezbate și vor supune aprobării proiectul de hotărâre privind darea în admi-nistrarea Asociației Vranceaqua a Corpului C3 din imobilul situat în Focșani, str. Milcov, nr. 40 aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea.
Pe ordinea de zi se mai află proiectul  privind solicitarea de transmitere a suprafeței de 41 hectare de teren situat în comuna Vânători, din domeniul privat al municipiului Focșani și administrarea Consiliului Local Focșani în domeniul privat al județului și administrarea Consiliului Județean.
Consiliul Județean va pune la dispoziția Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor un imobil situat în Focșani, pe strada Mitropolit Varlaam, nr. 48.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here