Guvernul va suspenda autorizaţiile antrepozitarilor fiscali

0
282


Viticultorii vrânceni vor fi obligați să nu aibă datorii la stat dacă doresc să își păstreze autorizația de antrepozit fiscal. Potrivit agenției de presă Mediafax, guvernul va suspenda la 1 septembrie valabilitatea autorizațiilor deținute de antrepozitarii fiscali de produse accizabile și îi va obliga pe aceștia să obțină un nou aviz, dar condiționat de lipsa datoriilor bugetare și plata unei garanții, noua autorizație urmând să fie acordată pentru maxim un an. Aceste prevederi sunt prevăzute într-un proiect de ordonanță de urgență elaborat de Guvern pentru combaterea evaziunii fiscale.
Noile prevederi îi vor afecta mai ales pe cei peste o sută de viticultori vrânceni care și-au obținut autorizații de antrepozit pentru a putea să își vîndă vinul. Documentul prevede că autorizațiile pentru antrepozitele fiscale de depozitare a produselor accizabile își vor înceta valabilitatea la 1 septembrie 2010, cu excepția antrepozitelor pentru producția de produse energetice, a celor aflate în zona aeroporturilor și destinate exclusiv aprovizionării aero-navelor, precum și a celor aflate în zona porturilor și destinate exclusiv aprovizionării navelor și ambarcațiunilor.
„În același timp, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și cu excepția acestor cazuri, se va interzice deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize către antrepozite fiscale de depozitare. Pentru a obține o nouă autorizație, persoanele care doresc să lucreze în continuare ca antrepozitar autorizat vor fi obligate să prezinte documente din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general conso-lidat, iar perioada de valabilitate a autorizației nu va putea fi mai mare de 12 luni consecutive”, precizează agenția Mediafax.
Autorizația pentru un antrepozit fiscal va putea fi însă revocată și dacă antrepozitarul înregistrează ulterior obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 60 de zile față de termenul legal de plată. Documentul mai prevede că operațiunile de cesionare ori înstrăinare, sub orice formă, a acțiunilor, părților sociale sau activelor fixe ale antrepozita-rilor autorizați ori ale unui antrepozitar a cărui autorizație a fost anulată sau revocată trebuie anunțate cu cel puțin 60 de zile înainte de realizare, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, și vor fi condiționate de plata datoriilor bugetare.
„Cedarea sau înstrăinarea activelor imobilizate ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizație a fost anulată sau revocată se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligațiile fiscale sau după ce persoana care urmează să preia activele respective a confirmat posibilitatea plății tuturor debitelor către bugetul de stat prin depunerea unei scrisori de garanție bancară. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau a părților sociale nu poate fi înscrisă în registrul co-merțului și/sau în registrul asociaților/acționarilor decât pe baza documentelor eliberate de organele fiscale care atestă plata obligațiilor fiscale”, impune actul normativ menționat de Mediafax.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here