Continuă programul de modernizare a drumurilor judeţene

0
751


Consiliul Județean Vrancea va moderniza drumurile județene DJ 204 B, Măicănești – Râmniceni – Botești -Tătăranu și Focșani – Suraia – Vadu-Roșca – Vulturu. Valoarea totală a celor două investiții, care vor fi finalizate în doi ani,  este de peste 71 milioane de lei. Modernizarea acestor drumuri face parte din Programul de reabilitare a drumurilor județene, inițiat în urmă cu doi ani de către președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan. Din cei peste 730 de kilometri de drumuri județene, aproximativ 250 kilometri au fost reabilitați în baza Programului.

Consiliul Județean Vrancea a aprobat, săptămâna aceasta, proiectele de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Modernizare DJ 204D, Focșani – Suraia – Vadu Roșca – Vulturu” și „Moder-nizare DJ 204B, Măicănești – Râmniceni – Botești – Tătăranu”. Pe cele două drumuri nu s-au mai efectuat lucrări de modernizare de mai mulți ani, singurele lucrări efectuate fiind cele de plombare.
„În urma verificărilor efectuate în teren, de specialiștii din cadrul Direcției Dezvoltare, s-a constatat că drumurile județene cu îmbrăcăminte din asfalt pre-zintă un grad avansat de uzură, fiind deteriorate, ceea ce pune în pericol siguranța, securitatea și confortul circulației”, se arată în notele de fundamentare ce însoțesc cele două proiecte de hotărâre. Modernizarea drumului județean 204D, Focșani – Suraia – Vadu Roșca – Vulturu va costa puțin peste 49 de mi-lioane de lei. Lucrările vor fi eșalonate pe doi ani, astfel încât, în primul an, vor fi executate lucrări în valoare de 20 de milioane de lei, iar în cel de al doilea an vor fi executate lucrări în valoare de peste 29 de mi-lioane de lei.
Drumul mai sus menționat are o lungime de 27 kilometri, iar reabilitarea unui kilometru de drum va costa peste 1,8 mi-lioane de lei.
Modernizarea drumului ju-dețean 204B, Măicănești – Râmniceni – Botești – Tătăranu, va costa 22,3 milioane de lei. Lucrările vor fi eșalonate pe doi ani, astfel încât, în primul an, vor fi executate lucrări în va-loare de nouă milioane de lei, iar în cel de al doilea an vor fi executate lucrări în valoare de 13,3 milioane de lei. Drumul mai sus menționat are o lungime de aproape 14 kilometri, iar reabilitarea unui kilometru de drum va costa 1,6 milioane de lei.

250 de kilometri de drumuri județene, reabilitați

Consiliul Județean Vrancea a continuat, în 2009, programul de reabilitare și modernizare a drumurilor județene demarat în 2008, în ciuda problemelor financiare cauzate de criza economică. Programul de reabi-litare a drumurilor județene a fost inițiat în urmă cu doi ani de către președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan.
Pe lista drumurilor reabilitate sau aflate în curs de reabilitare se află drumul DJ 205 D, Valea Sării-Năruja-Paltin-Nereju-Brădăcești. Valoarea investiției este de 167 milioane lei. Lucrările sînt realizate de compania UMB Spedition, care a realizat peste 55 la sută din lucrări. Mai exact, societatea constructoare a turnat stratul de egalizare și binderul până în localitatea Nereju. Lucrările sunt extrem de complexe deoarece trebuie realizate lucrări de calibrare și regularizare în albia râului Zăbala, lucrări pe care trebuie să le rea-lizeze Apele Române. Drumul are o lungime de 34 kilometri și va avea două benzi. Platforma drumului va fi lărgită de la 3-4 metri în prezent, la 7 metri, cu două benzi de rulare a câte trei metri. Vor fi refăcute 6 poduri și podețe, aflate pe acest drum, iar un pod va fi complet reconstruit. Un alt drum la care lucrările de modernizare înaintează cu repeziciune este drumul județean Vidra-Vizantea-Câm-puri. Lungimea drumului supusă reabilitării este de 18 kilometri, iar lățimea părții carosabile va fi de 6 metri. Modernizarea acestui drum este o lucrare complexă care constă în realizarea de terasamente, consolidări de maluri, construirea unui pod și a 48 de podețe. De asemenea vor fi construite șanțuri și canale colectoare pentru apele pluviale în anumite sectoare. Drumul va avea trei straturi de asfalt: un strat de egalizare, un strat de binder și stratul de uzură.
Totodată, Consiliul Județean Vrancea, continuă lucrările de modernizare a șase drumuri județene. Este vorba de drumurile Bolotești-Odobești, Bo-lotești-Satul Nou, Răcoasa-Mărăști, Bizighești-Vidra, Vidra-Vizantea-Câmpuri și în interiorul comunei Suraia.

Drumuri județene modernizate cu bani europeni

La inițiativa Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, administrația județeană a obținut finanțare europeană nerambursabilă pentru moder-nizarea și reabilitarea DJ 204 E Mărășești-Panciu și a DJ 205R Cotești-Poiana Cristei. Con-tractele de finanțare a acestor investiții au fost semnate în luna februarie a anului 2009.
Proiectul de modernizare și reabilitare a DJ 204 E Mărășești-Panciu are o valoare de aproximativ 43 milioane lei, din care contribuția Consiliului Județean la cheltuieli eligibile și neeligibile este de aproximativ 1,5 milioane lei. Sectorul de drum ce va fi modernizat are o lungime de aproape 19 kilometri. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Proiectul va fi finanțat din fondurile alocate în cadrul Programului Operațional Re-gional(POR) 2007-2013, Axa prioritară II – „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”. Proiectul privind modernizarea drumului județean Cotești-Poiana Cristei are o valoare de aproximativ 11 milioane lei. Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni. Sectorul de drum care urmează a fi reabi-litat și modernizat are o lungime de 7 kilometri. Åži acest proiect va fi finanțat din fondurile alocate în cadrul Programului Operațional Regional(POR) 2007-2013, Axa prioritară II – „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here