Inscrierile pentru cursurile de Surori de Cruce Roşie

0
6


Filiala de Cruce Roșie Vrancea organizează cursuri pentru surori voluntare de C.R., incepind cu 1octombrie a.c. inscrierile au demarat la inceput lunii septembrie și se vor incheia pe 30. Cu toate că acestea se adresează persoanelor de sex feminin, cu virste intre 18 și 45 de ani, la ele pot participa și bărbați. Actele necesare inscrierii sint o cerere scrisă, un Curriculum Vitae, un certificat medical care să ateste sănătatea psihică și fizică, copii de pe certificatul de naștere și căsătorie, buletinul de identitate, precum și o copie legalizată de pe diploma ultimei școli absolvite. Conform spuselor Lidiei Boc, profesor voluntar in cadrul filialei, taxa de inscriere este modică pentru a fi accesibilă tuturor personelor. Cursurile se vor ține o dată pe săptămină, programarea făcindu-se in funcție de disponibilitățile cursanților. Pină in prezent filiala de Cruce Roșie Vrancea a pregătit aproximativ 230 de surori care au fost antrenate in foarte multe activități desfășurate de această instituție. „An de an solicitările pentru participarea la aceste cursuri sint tot mai mari. Absolventele sint pregătite in vederea ingrijirii bolnavilor, acordării primului ajutor in caz de dezastre și nu in ultimul rind pentru acordarea suportului psihologic atit de necesar persoanelor vulnerabile. Avem multe solicitări din partea familiilor care au in ingrijire persoane cu probleme de sănătate”, ne-a declarat Lidia Boc. Menționăm că, la sfirșitul cursului, absolvenții vor primi o diplomă care va fi recunoscută in 170 de țări care au Societăți de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Cei care doresc să urmeze cursurile pot obține mai multe informații chiar la sediul Filialei din strada Dimitrie Cantemir (in spatele magazinului Romarta n.r.).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here