Bestiile care chinuie animalele vor fi amendate de DSV

0
3


Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare (DSV) ii vor putea sancționa aspru pe cei care vor incălca reglementările actualelor norme sanitar-veterinare, potrivit unei H.G., intrată in vigoare la inceputul lunii decembrie. Amenzile vor putea ajunge pină la 100 de milioane lei. Introducea sau utilizarea in practica veterinară a unor biopreparate, medicamente, substanțe active sau a altor produse neavizate, neomologate sau neinregistrate in Nomenclatorul National al Agenției Naționale Sanitare Veterinare va fi sancționată cu amenzi intre 50 și 100 de milioane lei. Aceleași sancțiuni vor putea fi aplicate și in cazul producerii sau procurării unor culturi vii microbiene, precum și pentru transportul, manipularea și folosirea acestora, fară aprobările de rigoare. Tăierea animalelor destinate consumului public, in alte locuri decit cele autorizate sanitar veterinar, comercializarea cărnii prin substituirea speciei, tăierea pentru consumul public a animalelor bolnave sau suspecte de boli va fi pedepsită cu amenzi intre 20 și 30 milioane lei. intre 30-50 milioane lei vor plăti cei care vor refuza accesul medicilor veterinari de stat in unitățile supuse controlului de specialitate și obstrucționarea acestora in a-și exercita atribuțiile stabilite prin lege, precum și in cazul refuzului din partea societăților comerciale de a prezenta documentele sanitare veterinare aferente. „in cazul vinzării, cumpărării sau instrăinării in alt mod a animalelor, precum și pentru organizarea și efectuarea transporturilor de animale și a produselor de origine animală, fară documente sanitare veterinare și cu mijloace de transport neautorizate, amenzile vor ajunge pină la 12 milioane lei. Acest lucru va face ca negustorii de animale, cunoscuți ca samsari, să dispară in cel mai scurt timp”, ne-a declarat Ionel Duță, directorul DSV. Nerespectarea legislației privind protecția, bunăstarea și creșterea animalelor constituie contravenție. Astfel, lovirea, chinuirea, părăsirea sau creșterea animalelor in condiții de nerespectare a normelor zootehnice și folosirea la tracțiune a cabalinelor și a bovinelor sub v

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here