Năstase a prezentat Parlamentului noul Cod al Muncii

0
5


Proiectul de lege privind noul Cod al Muncii reglementează drepturile și obligațiile salariaților și ale angajatorilor in acord cu cele mai recente documente ale Uniunii Europene și ale dreptului internațional al muncii și creează premisele pentru inlăturarea abuzul patronal, a declarat ieri in plenul Parlamentului, premierul Adrian Năstase. El a arătat că acest act normativ, pentru care Guvernul a decis să iși asume răspunderea in fața Legislativului, propune, pe lingă incadrarea in muncă in baza unor contracte pe durată nedeterminată, și alte tipuri de contracte de muncă, precum cele pe durată determinată, de muncă cu timp parțial, de muncă la domiciliu sau contractul de ucenicie la locul de muncă. Flexibilitatea tipurilor de contracte individuale de muncă corespunde, potrivit premierului, procesului rapid de tranziție spre economia de piață și cerințelor de mobilitate profesională. Ca noutate legislativă, proiectul de lege stabilește și posibilitatea ca in contractul individual de muncă sa fie incluse unele clauze de mobilitate, de neconcurență și de confidențialitate care, dacă nu sunt respectate, pot atrage obligarea părții in culpă la plata de daune interese. Dreptul la salariu al angajaților va fi protejat prin crearea Fondului de garantare a creanțelor salariale, in cazul insolvabilității patronilor, iar reprezentanții aleși ai salariaților și liderii sindicali vor fi ocrotiti prin lege, in conformitate cu normele Organizației Internaționale a Muncii. Salariații nu pot fi concediați pe criterii de sex, virstă, rasă, orientare sexuală, opțiune politică sau handicap, pentru exercitarea dreptului la grevă și a drepturilor sindicale, precum și pe perioada concediului de maternitate sau de ingrijire a copilului, a serviciului militar sau a concediului de odihnă. Angajatorul este obligat să garanteze plata unui salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților, durata minimă a acestuia fiind de 20 de zile lucrătoare. „in măsura in care noul Cod al Muncii, expresie a doctrinei social-democrate și a dialogului cu sindicatele și patronatele, definește și apără interesul economic al salariaților in raport cu angajatorul, putem spune ca acesta reflectă responsabilizarea socială a capitalului. Reglement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here